Mentorimummot ja -papat -hanke

Mentorimummot ja -papat -hankkeessa (2017 – 2019) kehitetään suomalaiseen vanhustyöhön uudenlaista monikulttuurista ja selkokielistä vapaaehtoistoimintaa. Hankkeesta vastaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hankkeessa on mukana myös Monika-Naiset liitto ry. Mentorimummot ja -papat -hanke käynnistyy keväällä 2017. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

6.6.2017: Mentorimummot ja -papat -hanke Ota selkoa -blogissa!

Lähtökohdat

Monet ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä. Myös monet maahanmuuttajat kokevat yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Mentorimummot ja -papat -hanke tuo yhteen selkokielestä hyötyvät ikäihmiset ja maahanmuuttajat vapaaehtoistoiminnan kontekstissa. Maahanmuuttajat toimivat mentorina omaan kulttuuriinsa ja ikäihmiset suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Selkokielinen vuorovaikutus mahdollistaa kohtaamisen kielellisistä haasteista huolimatta.

Tavoitteet

Mentorimummot ja -papat -hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien ja ikäihmisten sosiaalista verkostoitumista sekä kulttuurien dialogia yhdessä tekemisen avulla. Hankkeen tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien suomen kielen oppimista mukavalla ja toiminnallisella tavalla. Vapaaehtoistoiminnan sisältöjä kokeillaan ja kehitetään yhdessä osallistujien kanssa. Yksi hankkeen toimintamuodoista ovat selkokieliset lukuhetket.

Toteutus

Mentorimummot ja -papat -hanke toteutetaan yhteistyössä Vallin jäsenjärjestöjen kanssa eri puolilla Suomea.  Hankkeessa kehitettävää toimintamallia levitetään myöhemmin suomalaiseen vanhustyöhön. Hankkeeseen rekrytoidaan kaksi projektisuunnittelijaa, joista toinen työskentelee Vallissa ja toinen Selkokeskuksessa.

Voit seurata hankekuulumisia myöhemmin hankkeen verkkosivuilla ja blogissa!

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Aili Korteniemi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
aili.korteniemi(at)valli.fi ja puh. 050 400 9485
http://www.valli.fi

Projektisuunnittelija Minna Salonen
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto ry
minna.salonen(at)kvl.fi ja puh. 045 7734 5474

Julkaistu: