Selkokielen strategia

Selkokielen strategia ohjaa selkotoimintaa Suomessa. Selkokeskuksen neuvottelukunta on laatinut selkokielen strategian vuosille 2014–2018. Strategian tavoitteena on antaa suuntaviivat Suomen selkotoiminnalle.

Selkokielen neuvottelukunta hyväksyi päivitetyn strategian joulukuussa 2016. Strategian päätavoitteet ovat seuraavat:

  • Maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi tulee tuottaa lisää selkokielisiä aineistoja.
  • Selkokielen asemaa tulee vahvistaa osana kotimaista lainsäädäntöä.
  • Digitalisaation mahdollisuuksiin ja uhkiin tulee kiinnittää erityistä huomiota selkokieltä tarvitsevien henkilöiden kannalta.
  • Viranomaisten vastuuta selkokielisten aineistojen tuottamisessa tulee lisätä ja vahvistaa.

Strategiassa on yhteensä 42 toimenpide-ehdotusta. Ehdotukset koskevat tiedonvälitystä, julkisten palveluiden kieltä, selkokirjallisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta, selkokielen kehittämistä ja tutkimusta, selkokoulutusta, neuvontaa ja ohjausta sekä selkokieleen liittyviä palveluita.

Selkokielen strategian tavoitteiden toteutumista seurataan ja seurannasta raportoidaan Selkokielen neuvottelukunnalle vuosittain.

Selkokielen strategia 2014–2018, päivitetty versio 2016 (pdf)

Selkokielinen versio selkokielen strategiasta 2014 – 2018 (pdf)

Julkaistu: