Selkoesitteet

Sivu 2 / 3 (27 artikkelia)

Sähköinen resepti – Potilastiedon arkisto

Esite kertoo siitä, miten voit käyttää sähköisiä reseptejä. Esitteessä kerrotaan myös esimerkiksi siitä, miten voit uusia reseptejä sähköisesti. Löydät reseptit Omakanta-palvelusta.

[pdf 185 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Kanta-palvelut, Kela 2015

Ikääntyminen ja päihteet

Ikääntyminen ja päihteet -esite kertoo selkokielellä alkoholinkäytöstä ja sen riskeistä. Esitteessä on myös tietoa siitä, miten lääkkeet voivat vaikuttaa alkoholin käyttämiseen. Lisäksi esitteessä puhutaan myös muista päihteistä, esimerkiksi huumeista.

[pdf 1 MB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Sininauhaliitto 2015

Selkokirjat 2015–2016

Kirjaesitteessä on mukana viime vuosien selkokirjat sekä uutuudet. Kirjaesitettä voi tilata Selkokeskuksesta ilmaiseksi (selkokeskus(at)kvl.fi).

[pdf 3 MB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Selkokeskus 2015

Maahan- ja maastamuuttajan etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen Suomeen tai Suomesta muuttaville. Esitteessä kerrotaan Kelan tuista, kun muutat Suomeen. Esitteen toinen osa kertoo, mitä tapahtuu sosiaaliturvallesi, kun muutat pois Suomesta. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.

[pdf 269 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Hyötyä ja iloa mentoroinnista

Mentorointi tarkoittaa sitä, että kokenut henkilö siirtää tietoa, kokemusta ja ammattitaitoa toiselle henkilölle. Mentoroinnista voi olla apua esimerkiksi kielenoppimisessa ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisessa.

[pdf 219 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Muisti ja muistin häiriöt

Oppaassa kerrotaan muistista ja sen häiriöistä. Lisäksi oppaassa on tietoa siitä, milloin kannattaa mennä tutkimuksiin.

[pdf 7 MB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Kuurojenpalvelusäätiö, Memo-ohjelma 2015

Turvallisesti netissä

Turvallisesti netissä -oppaassa kerrotaan, mitä nettirikollisuus on. Opas neuvoo, kuinka ikäviä tilanteita voi välttää. Siinä neuvotaan myös, miten voit toimia, jos kohtaat ikäviä tai yllättäviä asioita tai joudut rikoksen uhriksi internetissä. Opas on osa Terhi Pölläsen opinnäytetyötä Karelia ammattikorkeakoulussa.

[pdf 890 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Rikosuhripäivystys, Itä-Suomen aluetoimisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu 2015

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen

Satakunnan sairaanhoitopiiri on julkaissut selkokieliset ohjeet sydänleikkauspotilaalle. Esitteessä kerrotaan myös sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta.

[pdf 601 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Satakunnan sairaanhoitopiiri 2015

Kuntalainen keskipisteenä

Kuntaliitto on julkaissut kuntalaisen demokratiaoppaan selkokielellä. Oppaassa pohditaan, kunka kuntademokratiaa pitäisi kehittää. Oppaassa kerrotaan myös lyhyesti Suomen kuntien toiminnasta ja tehtävistä. Lisäksi kerrotaan, miten kuntalainen voi tällä hetkellä osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin kotikunnassaan.

[pdf 432 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Suomen Kuntaliitto 2015

Opiskelijan ja asevelvollisen etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen opiskelijan etuuksista. Esitteessä kerrotaan, mitä rahallista tukea Kela antaa opiskelijalle ja asevelvolliselle. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.

[pdf 255 KB]Lataa ja lue esite

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015