Selkomedia

Suomessa kolme eri mediaa julkaisee ajankohtaistietoa selkokielellä:

Selkokieliset ajankohtaislehdet Selkosanomat ja sen ruotsinkielinen sisarlehti LL-Bladet kertovat kotimaan ja ulkomaiden tapahtumista, urheilusta, viihteestä, kulttuurista ja arkipäivän asioista kaikille selkokieltä tarvitseville lukijoille. Ne ilmestyvät joka toinen viikko sekä painettuina että verkkolehtinä.

Yle Uutiset Selkosuomeksi tarjoaa suomenkielisiä päivittäisuutisia tv:ssä, verkossa ja radiossa. Ylen selkouutiset on suunnattu ennen kaikkea henkilöille, jotka opiskelevat suomea toisena tai vieraana kielenä.

Aikakauslehti Leija on suunnattu kehitysvammaisille lukijoille. Leija ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Leijassa on uutisia, viihdettä ja kehitysvammaisten lukijoiden kirjoituksia sekä kuvia.

Selkomediatyöryhmä

Selkomediatyöryhmän tavoitteena on kehittää selkokielistä mediaa siten, että se palvelisi erilaisia lukijoita mahdollisimman hyvin. Selkosanomat, Ylen selkouutiset ja Leija ovat mukana vuoden 2016 alussa perustetussa selkomedian yhteistyöryhmässä. Työryhmä kokoontuu arvioimaan julkaisuja ja kehittämään toimintaa kahdesti vuodessa. Työryhmä järjestää myös lukijatapaamisia, joissa kerätään palautetta ja uusia ideoita selkomedian käyttäjiltä.

Työryhmän jäsenet vuonna 2016

Selkomediatyoryhma_390x240

Leealaura Leskelä (pj.), Selkosanomat ja LL-Bladet
Petri Kiuttu, Selkosanomat
Maria Österlund, LL-Bladet
Kaisa Kaatra, Selkokeskus
Markku Juusola, Selkokeskus
Pertti Seppä, Yle Uutiset Selkosuomeksi
Pälvi Tammi, Yle Uutiset Selkosuomeksi
Jaana Teräväinen, Leija-lehti
Laura Rahka, FDUV

Kuva: Pertti Seppä

Julkaistu: