Selkokirjallisuuden valtiontuki

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtiontukea, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa. Selkokirjallisuuden valtiontukea jaetaan 50 000 euroavuonna 2018 .

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Eri hakutyypeille on omat hakuohjeet ja -lomakkeet.

Selkokirjallisuuden valtiontuen jakamisessa noudatetaan valtionavustuslakia 688/2001.

Tukea voi hakea kerran vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy 29.1.2018.

Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea. Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille. Vaaditut näytteet sekä hakulomakkeet löytyvät erikseen jokaisen hakumuodon yhteydestä.

Myönnetyt avustukset ja apurahat ovat vaihdelleet noin 600 eurosta 4 000 euroon. Tuen saajan nimi ja hankkeen lyhyt kuvaus sekä avustus- tai apurahasumma julkaistaan Selkokeskuksen verkkosivuilla.

Tutustumalla selkokirjatietokantaan saat kuvan siitä, minkälaisia selkokirjoja Suomessa on julkaistu.

Selkokirjatyöryhmä

Selkokirjallisuuden valtiontuen jakoa varten Selkokeskuksen yhteydessä toimii selkokirjatyöryhmä.  Työryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokielen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia. Työryhmään kuuluu myös kuvitusasiantuntija.

Työryhmän jäsenet:
Tuija Takala, puheenjohtaja, Selkokielen neuvottelukunta, Stadin aikuisopisto
Marjut Puominen, Kirjastoseura, Celia
Maria Turtschaninoff, Finlandssvenska författareföreningen
Tuula Merisuo-Storm, Suomen tietokirjailijat
Raili Mikkanen, Suomen kirjailijaliitto
Sari Peltoniemi, Suomen kirjailijaliitto
Sari Päivärinne, Selkokielen neuvottelukunta, Helsingin yliopisto
Päivihellen Luoma, Selkokielen neuvottelukunta
Väinö Heinonen, kuvitusasiantuntija
Eliisa Uotila, sihteeri, Selkokeskus

Aikataulu

Seuraava hakuaika päättyy 29.1.2018.
Päätökset ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.
Pääosin myönnetyt apurahat ja avustukset maksetaan kesäkuussa.

Lisätietoa selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden valtiontuesta

selkokirjatyöryhmän sihteeri
Eliisa Uotila
eliisa.uotila(at)kvl.fi
puh. 09 34809 242

Julkaistu: