Selkokirjoittaminen

Kun osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, viestintäsi tavoittaa suurimman osan suomalaisista. Selkokeskuksen kirjoittamiskoulutuksessa selkokielen teoriatieto ja käytännön kirjoitusharjoitukset auttavat sinua kehittymään eteenpäin taitavana selkokirjoittajana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille. Koulutus soveltuu sekä aloitteleville että kokeneille selkokirjoittajille.

Sisältö

Koulutus antaa perustietoa ja valmiuksia, kuinka tuottaa erilaisia selkotekstejä. Pääpaino on erilaisissa informoivissa teksteissä, kuten verkko-, ohje- ja esiteteksteissä.

  • Kuinka kirjoitat selkokieltä?
  • Miten huomioit selkokielen käyttäjien erityistarpeet kirjoitusprosessin eri vaiheissa?
  • Miten mukautat yleiskielisen tekstin selkokielelle?
  • Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kirjoitat selkokieltä verkkosivuille?
  • Mikä suomen kielessä on vaikeaa tai helppoa ihmisille, joille lukeminen on hankalaa?

Rakenne

Koulutus jakautuu kahteen osaan:

  • teoriaosuus antaa perustiedot selkokielestä sekä selkokielellä kirjoittamisen periaatteista
  • käytäntöosuudessa harjoitellaan erilaisten selkokielisten tekstien tuottamista.

Harjoituksissa hyödynnetään tilaajaorganisaation omia tekstejä. 

Koulutukseen voidaan yhdistää sisältöjä muista koulutusaiheista: selkokielinen puhe ja vuorovaikutusselkojulkaisun ulkoasu sekä selkokieli verkossa.

Toteutusvaihtoehdot

  • Luento (2 t)
  • Puolen päivän koulutus, jossa teoriaa ja lyhyitä kirjoitusharjoituksia (4 t)
  • Koko päivän koulutus, johon sisältyy laajempia kirjoitusharjoituksia (4 t).

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
puh. 09 3480 9223
marjo.timonen(at)kvl.fi

Julkaistu: