Lukutukikoulutus

Lukutuki on vammais- tai vanhustyön työntekijä, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa. Lukutuki järjestää lukuhetkiä asiakkaille kahden kesken sekä pienryhmämuotoisesti, ja hyödyntää lukuhetkissä usein selkokielisiä aineistoja. Lukutukitoiminta on toimiva, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa tukea asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia vammais- ja vanhustyön arjessa.

Lukutuen peruskurssi antaa perustietoa ja valmiuksia, kuinka hyödyntää selkokieltä ja ääneen lukemista omassa asiakastyössä. Koulutuksen suorittaneet saavat Lukutuen käsikirjan, Lukutuki-diplomin sekä Meillä toimii lukutuki -julisteen.

Kohderyhmä

Lukutuen peruskurssi on suunnattu vammais- ja vanhustyön työntekijöille, jotka työskentelevät asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa.

Sisältö ja rakenne

1. koulutuspäivä

  • Mitä lukutuki tekee ja mitä hyötyä lukemisesta on asiakastyössä?
  • Mitä selkokieli on ja miksi sitä tarvitaan?
  • Mitä lukea? Selkokieliset ja muut sopivat aineistot
  • Miten järjestää onnistunut lukuhetki? Käytännön vinkkejä

2. koulutuspäivä

  • Kuinka lukutukitoiminta on käynnistynyt? Kokemuksia, oivalluksia ja haasteita
  • Miten tukea keskustelua? Selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteet
  • Ääneen lukeminen, äänen käyttö ja ilmaisu
  • Kirjastoyhteistyö ja lukutukitoiminnan kehittäminen

Koulutuspäivien välissä on noin kaksi kuukautta, jolloin osallistujat käynnistävät lukutukitoiminnan omalla työpaikallaan.

Lue lisää lukutukitoiminnasta.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Suunnittelija Eliisa Uotila
puh. 09 3480 9242
eliisa.uotila[at]kvl.fi

Julkaistu: