Tilauskoulutukset

Sujuuko asiakasviestintä selkokielellä? Löytyykö organisaatiosi verkkosivuilta jo selkoaineistoja? Miten huomioitte selkokielen tarpeen omassa työyhteisössäsi? Selkokeskus räätälöi selkokielen koulutuksia erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Suunnitellaan yhdessä teille parhaiten sopiva koulutuskokonaisuus!

Koulutusmodulit

Tilauskoulutus voidaan koostaa seuraavista koulutusaiheista:

Saatavillasi on eripituisia koulutuksia:

 • teorialuento (2 h)
 • puolen päivän teoriapainotteinen koulutus (4 h)
 • kokopäiväkoulutus, johon sisältyy käytännön kirjoitus- tai vuorovaikutusharjoituksia.

Suunnittelun tueksi

 • Mistä koulutusaiheista olet kiinnostunut?
 • Minkätyyppistä koulutusta toivot? Tulisiko kyseeseen luento tai työpajatyyppinen työskentely?
 • Mikä on koulutuksen kohderyhmä eli keille koulutus suunnataan? Mikä olisi koulutuksen alustava osallistujamäärä?
 • Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet oman organisaatiosi kannalta? Mihin osaamistarpeeseen koulutuksella vastataan?
 • Mikä on toiveesi koulutuksen ajankohdasta?

Järjestelyt

Selkokeskus

 • räätälöi koulutuksen sisällön, keston ja toteutustavat tilaajan toiveiden pohjalta
 • välittää kouluttajaksi Selkokeskuksen työntekijän tai Selkokeskuksen kouluttaman selkokielen asiantuntijan.

Tilaaja

 • järjestää koulutustilan ja vastaa tilakustannuksista
 • huolehtii koulutuksen tiedotuksesta ja ottaa vastaan ilmoittautumiset
 • huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
puh. 09 3480 9223
marjo.timonen[at]kvl.fi

Kuva: Patrik Lindström

 

Julkaistu: