Tilauskoulutukset

Sujuuko asiakasviestintä selkokielellä? Löytyykö organisaatiosi verkkosivuilta jo selkoaineistoja? Miten huomioitte selkokielen tarpeen omassa työyhteisössäsi? Selkokeskus räätälöi selkokielen koulutuksia erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Suunnitellaan yhdessä teille parhaiten sopiva koulutuskokonaisuus!

Järjestämme tällä hetkellä kaikki koulutukset etäyhteydellä esimerkiksi Microsoft Teamsin välityksellä. Selkokielen koulutukset toimivat hyvin myös etänä ja mahdollistavat useiden pienten harjoitustehtävien tekemisen. 

Koulutusaiheet

Tilauskoulutus voidaan koostaa seuraavista koulutusaiheista:

Saatavillasi on eripituisia koulutuksia:

 • teorialuento (2 t)
 • puolen päivän koulutus, jossa on teoriaa ja lyhyitä harjoituksia (4 t)
 • koko päivän koulutus, johon sisältyy laajoja kirjoitus- tai vuorovaikutusharjoituksia (7 t).

Suunnittelun tueksi

 • Mistä koulutusaiheista olet kiinnostunut?
 • Minkätyyppistä koulutusta toivot? Tulisiko kyseeseen luento tai työpajatyyppinen työskentely?
 • Mikä on koulutuksen kohderyhmä eli keille koulutus suunnataan? Mikä olisi koulutuksen alustava osallistujamäärä?
 • Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet oman organisaatiosi kannalta? Mihin osaamistarpeeseen koulutuksella vastataan?
 • Mikä on toiveesi koulutuksen ajankohdasta?

Järjestelyt

Selkokeskus

 • räätälöi koulutuksen sisällön, keston ja toteutustavat tilaajan toiveiden pohjalta
 • välittää kouluttajaksi Selkokeskuksen työntekijän tai Selkokeskuksen kouluttaman selkokielen asiantuntijan.

Tilaaja

 • järjestää koulutustilan ja vastaa tilakustannuksista
 • huolehtii koulutuksen tiedotuksesta ja ottaa vastaan ilmoittautumiset
 • huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä.

Etäkoulutuksen tallentaminen

Selkokeskuksen koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät paljon käytännön harjoituksia. Siksi ne toimivat paremmin aktiivisesti osallistumalla kuin tallenteena katsottuna.

Jos tilaaja haluaa kuitenkin tallentaa koulutuksen, korvauksesta ja tallenteen käytöstä sovitaan erikseen.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
puh. 09 3480 9223
marjo.timonen(at)kvl.fi

Kuva: Patrik Lindström

Julkaistu: