Minä luen sinulle -kampanja

Ystävyyttä yli ikä- ja kulttuurirajojen! Siitä on kyse Minä luen sinulle -kampanjassa, jossa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille. Luvassa on lukuelämyksiä ja kohtaamisen iloa 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

5.2.2018 Ylen aamu-tv: Maahanmuuttajat lukevat vanhuksille

5.2.2018 Yle Puhe, Nosto: Mitä hyötyjä on, että lukee toiselle ääneen (alkaa noin kohdasta 43:40)

Tiedote 29.1.2018: Sadat maahanmuuttajat pitävät Ystävyyden lukuhetkiä vanhuksille

Suojelija ja lukuhetket

Presidentti Tarja Halonen,

kampanjan suojelija

Puheenjohtaja Bahar Mozaffari,

Monika-Naiset liitto ry

Kirjailija Claes Andersson

”Ääneen lukeminen toiselle ihmiselle jakaa tiedon, tarinat ja ystävyyden”, toteaa presidentti Tarja Halonen, kampanjan suojelija.

Minä luen sinulle -viikolla maahanmuuttajat, jotka opiskelevat suomen kieltä, pitävät lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille. Lukuhetkiä järjestetään 5.2. – 11.2.2018 vanhus- ja vammaistyön yksiköissä eri puolilla Suomea. Lukuhetkissä luetaan ääneen selkokielisiä kirjoja ja muita selkoaineistoja, joita kaikkien on helpompi lukea ja ymmärtää. Lukuhetki toimii lähtökohtana tutustumiselle ja voi olla myös uuden ystavyyden alku!

Presidentti Tarja Halonen osallistui lukuhetkeen 8.2. Helsingissä. Lukuhetkessä turvapaikanhakijanuoret lukivat ääneen ikäihmisille Selkosanomia. Kirjailija Claes Andersson osallistui lukuhetkeen 7.2. Helsingissä, ja Vuoden pakolaisnainen Bahar Mozaffari Espoossa. Kiitämme lämpimästi kampanjamme keulakuvia upeista yhteisistä lukuhetkistä!

Osallistujat

Minä luen sinulle -kampanjaviikossa oli mukana

  • yli 600 maahanmuuttajaopiskelijaa
  • 30 paikkakuntaa
  • noin 90 vanhus- ja vammaistyön yksikköä eri puolilla Suomea
  • noin 50 oppilaitosta sekä monikulttuurisuustyön toimijaa.

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa #minäluensinulle.

Tarkoitus

Minä luen sinulle -kampanja puhuu monikulttuurisen Suomen puolesta, jossa lukuilo kuuluu kaikille:

  1. Lukuhetki on oiva tapa tutustua. Lukuhetkessä ääneen luettu tarina kutsuu jakamaan omia kokemuksia ja jakamaan omia tarinoita. Meissä on aina enemmän yhteistä kuin erilaista!
  2. Lukuhetki tuo iloa ja hyötyä kaikille. Maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä ja saavat kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Iäkkäät ja kehitysvammaiset ihmiset pääsevät jakamaan elämänkokemustaan ja tutustuvat uusiin suomalaisiin.
  3. Selkokieli on yhteinen kieli. Selkokieliset kirjat ja selkoaineistot tuovat tiedon ja lukuelämykset kaikkien saataville lukemisen ja ymmärtämisen vaikeuksista huolimatta.

Järjestäjät

Kampanjan järjestävät yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry osana Yhdessä-toimintaa. Tuomme yhteen vanhus- ja monikulttuurisuuskentän toimijoita ja kehitämme selkokielistä vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Minä luen sinulle -kampanja on lähtöisin Selkokeskuksesta.

Lisätietoa

Minna Salonen
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto ry
minna.salonen(at)kvl.fi
Puh. 045 7734 5474

Aili Korteniemi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
aili.korteniemi(at)valli.fi
puh. 050 400 9485
valli.fi


Kuvat: Lasse Keltto ja Katja Tähjä

Julkaistu: