Julkaistu: 

Kuvat helpottavat ymmärtämistä

Osa Selkosanomien verkkolehden uutisista julkaistaan myös kuvilla tuettuna. Kuvauutisista on hyötyä ihmisille, joilla on erityisiä haasteita lukemisessa ja tekstin sisällön ymmärtämisessä. Toisaalta kuvauutisista voi olla paljon hyötyä myös heille, jotka ovat suomen kielen opiskelussa aivan alkuvaiheessa.

Selkokielisen uutisen toimittaminen kuvauutiseksi tarkoittaa uutisen tekstin muokkaamista kaikista helpoimmaksi selkokieleksi. Kuvauutisessa ymmärtämistä helpotetaan käyttämällä sanojen yhteydessä kuvatukea. Kuvatuen tehtävä on havainnollistaa ja vahvistaa mielikuvaa asiasta, josta teksti kertoo.

Uutisen kuvittamisessa käytetään Papunetin kuvapankin kuvia. Usein kuvia on tarve muokata uutiskohtaisesti. Vaikka kuvia muokataan uutiskohtaisesti, kuvat eivät ole kertakäyttöisiä. Suurin osa muokatuista kuvista päätyy Papunetin kuvapankkiin, jossa ne ovat kenen tahansa käytettävissä.

Kuvauutisessa kuvat tukevat tekstin ymmärtämistä, jäsentämistä sekä muistamista. Kuvauutiset tarjoavat myös välineitä käydä keskustelua ja käsitellä uutisaiheita kuvien tuella. Kuvilla tuettu uutinen ei siis tarkoita, että uutisen sisällön voisi lukea pelkästään kuvista.

Kuvauutisen toimitus etenee kuvien ehdoilla.  Toimitustyö alkaa kysymyksillä:  Mikä on uutisen keskeinen sisältö ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Kuvauutisiksi  pyritään valitsemaan uutisia, joissa aihe on hyvin konkreettinen. Tällöin myös uutisen sisältö on monille helpompi ymmärtää. Tällöin kuvauutiseen on usein helppo löytää sopivia kuvia.

Kuvauutisessa kerrotaan asioista konkreettisin esimerkein. Konkreettiset esimerkit ovat asioita, jotka voi silmin havaita.

Mitä abstraktimmasta asiasta on kyse, sitä hankalampi sitä on havainnollistaa kuvalla. Havainnollistavan kuvan etsiminen voi tällöin tarkoittaa lisätiedon hakemista, esimerkiksi sanojen eri merkitysten ja asiayhteyksien selvittelyä. Millainen kuva havainnollistaisi tätä asiaa tässä asiayhteydessä?

Jos sanalle ei löydy sopivaa kuvaa eikä sitä saa nopeassa toimitusaikataulussa toteutettua, täytyy miettiä kiertoilmaisuja. Miten muuten tämän asian voisi ilmaista?

Joskus myös abstraktien käsitteiden havainnollistaminen kuvilla on mahdollista. Tällöin ne ovat yleensä vertauskuvallisia symboleja. Symbolisen kuvan merkitys on sopimuksenvarainen, se on täytynyt opetella. Tällöin pitää miettiä, minkälaiset symbolit ovat lukijalle tarpeeksi helppoja.

Koska kuvan tehtävä on luoda mielikuva asiasta, kuvan herättämät mielikuvat on tärkeä tunnistaa. Kuva ei saa olla ristiriidassa tekstin kanssa. Kuva ei saa myöskään korostaa jotain ominaisuutta, mitä ei ole tarpeen korostaa.

Esimerkki kuvauutisesta:

Selkosanomien verkkolehdessä julkaistiin uutinen lumen aiheuttamista sähkökatkoista Kainuussa. Voit lukea jutun Selkosanomien verkkolehdestä: Lumi katkoi sähköjä Kainuussa.

Kuvauutisen toimittamisessa tärkeää on miettiä uutisen keskeinen sisältö ja konkreettinen esimerkki, jolla asiaa voidaan havainnollistaa.

Kuvauutisessa otsikko muokattiin vielä konkreettisempaan muotoon. Voit katsoa kuvauutisen tästä linkistä: Lumiset puut langoilla aiheuttivat sähkökatkoja.

Lähetä meille palautetta kuvauutisistamme osoitteeseen Selkokeskus@kvl.fi

Pääset Selkosanomien kuvauutisiin tästä.

 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).