Lättspråkliga medier

En av de första målsättningarna i Finland gällande lättläst var behovet av nyheter på lätt språk. Alla har rätt att kunna ta del av nyheter gällande såväl sitt eget land som hela världen samt de diskussionen som förs om aktuella frågor. Nyheter på lätt språk är ett fönster till det som sker i samhället och en nyckel till delaktighet och jämlikhet.

I Finland finns det tre medier som publicerar aktuell information på lätt språk:

Det lättlästa nyhetsbladet Selkosanomat och dess systertidning LL-Bladet informerar läsare som är i behov av lättläst om aktuella in- och utrikeshändelser, idrott, underhållning, kultur och vardagliga frågor. De utkommer varannan vecka både i tryckt format och som nättidning. LL-Bladet, Selkosanomat på finska

Yle Uutiset Selkosuomeksi erbjuder dagligen nyheter i tv, på nätet och i radion på finska. Yles nyheter på lätt finska riktar sig framför allt till personer som lär sig finska som andra eller främmande språk. Yle Uutiset på lätt finska

Tidskriften Leija riktar sig till läsare som har en intellektuell funktionsnedsättning. Leija utkommer sex gånger i året och innehåller nyheter, underhållning samt texter och bilder från personer med intellektuell funktionsnedsättning. Leija på finska: ISSUU

 

Publicerat: