Att skriva lättläst

En text kan antingen skrivas direkt på lättläst eller bearbetas från standardspråk till lättläst. Instruktionerna för att skriva lättläst är indelade i tre huvudgrupper:

  • text
  • ord
  • satskonstruktioner

Mera instruktioner finns på våra finskspråkiga sidor

Text

Den som skriver lättläst måste fästa uppmärksamhet vid texten som helhet. Skribenten måste till exempel tänka på hur mycket information texten innehåller och att den är skriven ur en synvinkel som känns bra för läsaren. Skribenten ska också fundera på om texten saknar väsentlig information och därför låter läsaren dra alltför många slutledningar.

Det svåraste när det gäller att skriva lättläst är ofta att planera innehållet och helheten så att texten bäst betjänar läsaren.

Ord

Orden är ofta det första som många läsare fäster uppmärksamhet vid i texten. Finska ord kan vara långa och man använder mycket sammansatta ord jämfört med många andra språk. De långa orden i kombination med finskans böjningssystem gör att finskspråkiga texter kan vara svåra att läsa för dem som behöver lättläst. Den som skriver lättläst behöver också komma ihåg att läsarnas ordförråd inte är lika stort som hos dem som läser texter på standardspråk.
Ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Därför ska de som skriver lättläst sträva till att använda ett ord i den betydelse som är mest typisk samt i en så lätt böjningsform som möjligt. Själva meningen och dess uppbyggnad har också betydelse för hur lätt det är för läsaren att förstå betydelsen av ett ord. I lättläst använder man vanliga ord och förklarar svåra ord när de inte går att undvika.
Exempel på ett ord på standardspråkliga ord som bör förklaras:

Lika rösträttLika rösträtt betyder att alla finländare har likadan rätt att röst i valen.

Exempel på ord som kan bytas ut till ett vanligare och lättare ord:
Enhet för småbarnspedagogik (officiellt) -> daghem, dagis (talspråkligt)

Satsuppbyggnad

Det finska språket innehåller böjningsformer som kan vara svåra för dem som använder lättläst. De svåra böjningsformerna är ovanligare i talspråk. Också de vanliga böjningsformerna kan ställa till med problem när de orsakar ändringar i ordstammen. Ytterligare svårigheter uppstår när böjningsformer och ändelser kopplas ihop med den förändrade ordstammen. I lättläst är det skäl att försöka dela upp sammansatta ord till skilda ord.

Exempel på svåra ordkonstruktioner i finskan, där den svenska motsvarigheten kräver många ord:
Joulutontuillekohan? ≈ Ska vi alltså ge det åt jultomtarna?
Menemmeköhän? ≈ Tycker du att vi ska gå?

Förutom böjningsformerna ska den som skriver lättläst fästa uppmärksamhet vid uttryck, meningar och frasers uppbyggnad och längd samt textens sammanhang.

Stilarter

I Finlands utvecklas instruktionerna så att de bättre beaktar olika texters uppgift och syfte. Därför har instruktionerna olika tyngdpunkt och skiljer sig också från varandra, beroende på hurdan text skribenten vill producera. I den finskspråkiga boken Selkokirjoittajan tekstilajit (Kulkki-Nieminen & Leskelä 2015) kan man läsa mera om olika stilarters betydelse när man skriver lättläst.

Läs mera om instruktionerna för att skriva lättläst (på finska)
Bekanta dig med teoretisk litteratur om lättläst (på finska).

Publicerat: