Behovet av lättläst

Hur många människor i Finland är i behov av lättläst? Enligt Selkokeskus uppskattning (2019) har behovet av lättläst ökat märkbart under de senaste åren. Uppskattningen grundar sig på statistikuppgifter (som antalet elever med speciella behov och hur stora grupper det finns av personer med funktionsnedsättningar), internationella jämförelseuppgifter samt sedan början av 2000-talet också undersökningar av läskunskapen.

Över en halv miljon människor behöver lättläst

Målgruppen för lättläst består i Finland av ca 650 000–750 000 personer, alltså 11–14 % av befolkningen. Bland dem finns något flera pojkar och män än flickor och kvinnor och en liten del av dem är analfabeter.

Dessutom det vissa situationer där en större del av befolkningen, cirka 20–25 %, är i behov av lättläst (inklusive de som annars behöver lättläst).

Behovet av lättläst växer

Behovet av lättläst har ökat under de senaste åren av till exempel följande orsaker:

  • Antalet äldre personer i samhället ökar. När befolkningen blir äldre blir också minnessjukdomar vanligare. I stället för att placera äldre människor på åldringshem, strävar man till att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det finns behov av lättlästa instruktioner och annat material.
  • Invandrarna ökar i antal. I Finland finns än växande grupp vuxna som lär sig finska som andra språk. För dem är lättläst ett bra sätt av komma in det finländska samhället, bekanta sig med kulturen och lära sig finska.
  • Antalet elever med specialbehov växer. Bland dem finns det många som har språkliga svårigheter och för vilka lättläst material kan fungera bra för att t.ex. öka intresset för att läsa.

Behovsutvärdering (på finska)

Publicerat: