Definition och bakgrund

Lättläst är en språkform som är lättare än standardspråk och där innehållet, terminologin och satskonstruktionen har bearbetats så att språket är lättare att läsa och förstå än standardspråk. Det riktar sig till människor som har svårt att läsa eller förstå standardspråk. När en text på standardspråk ändras till lättläst kallas det för bearbetning.

En väsentlig del av lättläst är en tydlig layout. När det gäller texter på nätet måste man förutom språket också beakta nättjänsternas tillgänglighet.

Bakgrunden till lättläst

I Finland har lättläst utvecklats sedan början av 1980-talet. Modellen kom från Sverige, där de första publikationerna på lätt språk utkom redan några tiotal år tidigare. Det nordiska samarbetet har haft stor betydelse för utvecklingen av lättläst.

Till en början var lättläst avsett för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Den bärande tanken var att producera lättläst material som skulle göra olika texter och litteratur tillgängliga också för de här personerna.

Ganska snart upptäckte man att också andra grupper kan ha nytta av lättläst. På 1990-talet började man producera lättläst material också för äldre personer och nyfinländare. Det har inte alltid varit lätt att kombinera olika gruppers behov och önskemål. Via kompromisser har man dock kunnat skapa en stark gemensam förenklad språkform, vilket ingen grupp kunde ha åstadkommit på egen hand.

Publicerat: