Lättläst på nätet

Från början beaktades inte nättjänster i direktiven för det lättlästa språkets textinnehåll och uppbyggnad. De allmänna principerna för textinnehållet i lättläst fungerar bra på nätet. I själva verket sammanfaller de ofta med allmänna direktiv för hur man skriver på nätet.

När det gäller principerna för layout och grafik är situationen en annan. Layouten för lättläst är relativt noggrant definierad för tryckta medier, men på nätet är detta inte möjligt. Där är det t.ex. inte önskvärt att man gör samma radfall som i tryckta lättlästa texter, eftersom slutresultatet, beroende på t.ex. skärmstorlek, kan bli något helt annat än den ursprungliga tanken.

För dem som använder lättläst är mängden av information kanske det mest väsentliga när det gäller nättjänstens struktur. Informationsmängden blir lätt ganska stor, eftersom sidorna förutom det egentliga innehållet också omfattar olika navigationsstrukturer, annan information som anknyter till innehållet samt andra element och länkar. Många av dem som använder lättläst blir förvirrade av den stora mängden information när de ska använda sidorna.

I lättlästa nättexter är en tydlig och tillgänglig navigationsstruktur, rubriker och sökfunktion grundförutsättningar som motsvarar de layoutinstruktioner som ges för publikationer på lättläst.

För nätsidor på lättläst kan man ansöka om symbolen för lättläst. Den beviljas av Selkokeskus (språket) och nättjänsten Papunet (tillgängligheten).

Läs mera om nätsidors tillgänglighet på Papunets tillgänglighetssidor (på finska).

Publicerat: