Delegationen för lättläst

I Finland koordineras verksamheten runt lättläst av Delegationen för lättläst, som funnits sedan år 2000.
Delegationen består av representanter för statliga myndigheter, organisationer, universitet, läroinrättningar, forskningscentra och medier, som vill delta i arbetet med att styra och främja det lätta språkets ställning i samhället. I delegationen ingår 45 olika instanser (perioden 2018–2019). En lista över delegationens medlemmar finns på våra finskspråkiga sidor.

Delegationen för lättläst

  • följer med hur aktiviteterna i anknytning till lättläst utvecklas i Finland
  • tar initiativ till åtgärder som främjar det lätta språkets ställning i samhället och ökar antalet lättlästa publikationer
  • deltar i distributionen av lättlästa publikationer och informerar om dem.

Delegationens målsättning är att förbättra informationsgången och förhindra överlappande verksamhet inom arbetet för att främja lättläst. Delegationen samlas 3–4 gånger i året.

Studieresor och evenemang

Delegationen för lättläst gör studieresor både i hemlandet och utomlands. Studieresorna går till sådana resmål som har ny och intressant verksamhet i anknytning till lättläst. Selkokeskus gör upp programmet för resorna. De olika instanserna bestämmer själva om deras representant ska delta i studieresan och står också för kostnaderna.

Delegationen är också med och arrangerar evenemang och seminarier i anknytning till lättläst. Representanterna kan delta i dem om de så önskar.

Publicerat: