Symbolen för lättläst

Symbolen för lättläst är ett tecken på att en publikation uppfyller kriterierna för lättläst.
Selkokeskus kan ge broschyrer, tidningar och videor rätt att använda symbolen för lättläst. I samarbete med nättjänsten Papunet (Papunet Web Services) kan de också bevilja den för lättlästa hemsidor. För lättläst litteratur beviljas symbolen av Selkokeskus arbetsgrupp för lättläst litteratur. Symbolen kan också beviljas för läromedel som uppfyller samma kriterier som övrig lättläst litteratur.

Symbolen för lättläst är gratis. För att en publikation ska kunna erhålla symbolen måste den uppfylla kriterierna för lättläst gällande språk, illustrationer och layout. Beslutet innehåller ingen bearbetning eller mera omfattande utvärdering av publikationens text eller utseende. Om symbolen inte beviljas kan den sökande kontakta Selkokeskus bearbetnings- eller utvärderingstjänst. Bearbetnings- och utvärderingstjänster kan vi tyvärr inte erbjuda för videor på lätt språk.
Symbolen för lättläst kan i Finland beviljas för både finsk- och svenskspråkiga publikationer.

 

Publicerat: