Selkotunnuksen hakeminen

Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus on merkki siitä, että julkaisu on selkokielinen. Selkotunnus auttaa selkokielen käyttäjiä tunnistamaan, että julkaisu on selkokielinen. Selkotunnus on maksuton. 

Selkotunnus

Tunnuksen hakeminen

Selkotunnusta haetaan Selkokeskuksesta vapaamuotoisella viestillä, jonka liitteenä on julkaisun lopullinen teksti ja ulkoasu. Viestissä täytyy kertoa, kuka selkotunnusta hakee ja millaisesta julkaisusta on kyse.

Jos haluat hakea selkotunnusta, ota yhteyttä Selkokeskukseen: henna.kara@kvl.fi.

Tunnuksen myöntäminen

Jotta julkaisu voi saada selkotunnuksen, sen täytyy vastata selkokielen kriteerejä kielen sekä kuvituksen ja ulkoasun osalta.

Selkotunnuksen voi saada

  • esitteille
  • lehdille
  • videoille
  • verkkosivuille
  • kirjoille ja oppimateriaaleille. 

Kirjoille ja oppimateriaaleille tunnuksen myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä. Verkkosivujen selkotunnus myönnetään yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Julkaisun selkokielisyyden tarkistus selkotunnuksen saamiseksi on maksuton palvelu. Selkotunnustarkistukseen ei sisälly tekstin tai julkaisun ulkoasun muokkausta tai laajempaa arviointia, mutta joitakin korjausehdotuksia voidaan antaa, jos selkotunnuksen saaminen olisi mahdollinen pienillä muutoksilla.

Jos teksti tarvitsee laajempia muutoksia, apua tekstin työstämiseen voi ostaa Selkokeskuksen tekstipalvelusta.

Tunnuksen käyttäminen

Selkotunnus lähetetään Selkokeskuksesta jokaista julkaisua varten erikseen. Tunnuksen mukana lähetetään myös ohjeita tunnuksen käyttöön. Selkotunnusta ei saa käyttää ilman Selkokeskuksen myöntämää lupaa.

Ruotsinkielisille julkaisuille selkotunnuksen myöntää LL-Center.

Lisätietoa

Suunnittelija Henna Kara
henna.kara[at]kvl.fi
050 3737 556

Selkotunnuksen hakeminen videolle

 

 

Julkaistu: