Selkotunnuksen hakeminen

Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus on tae siitä, että julkaisu on selkokielinen. Selkotunnus auttaa selkokielen käyttäjiä tunnistamaan vaivattomasti selkokielisen julkaisun. Selkotunnus on aineiston julkaisijalle maksuton.

Tunnuksen hakeminen

Selkotunnusta haetaan Selkokeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä on julkaisun lopullinen taittoversio. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava, kuka on hakija ja millaisesta julkaisusta on kyse.

Lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus Selkokeskukseen (selkokeskus(at)kvl.fi).
Ohjeet selkotunnuksen hakemiseen videolle löytyvät täältä.

Tunnuksen myöntäminen

Jotta julkaisu voi saada selkotunnuksen, sen on vastattava selkokielen kriteerejä kielen, kuvituksen ja ulkoasun osalta.

Selkokeskus myöntää tarkistuksen jälkeen selkotunnuksen käyttöoikeuden selkokielisille
•   esitteille
•   lehdille
•   videoille
•   verkkosivuille (yhdessä Papunet-verkkopalvelun kanssa).

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä myöntää tunnuksen selkokieliselle kirjallisuudelle sekä oppimateriaaleille. Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen ella.airaksinen@kvl.fi.

Julkaisun selkokielisyyden tarkistus selkotunnuksen saamiseksi on maksuton palvelu. Selkotunnustarkistukseen ei sisälly tekstin tai julkaisun ulkoasun muokkausta tai laajempaa arviointia, mutta joitakin korjausehdotuksia voidaan antaa, jos selkotunnus olisi mahdollinen pienillä muutoksilla. Jos tunnusta ei myönnetä, hakija voi ottaa yhteyttä Selkokeskuksen muokkauspalveluun tai arviointipalveluun.

Tunnuksen käyttäminen

Selkotunnus lähetetään Selkokeskuksesta jokaista julkaisua varten erikseen. Tunnuksen mukana lähetetään myös käyttöohjeet ja -ehdot. Selkotunnusta ei saa käyttää ilman Selkokeskuksen myöntämää lupaa.

Selko-merkki_suomi_mv_NETTIIN_300px

Lisätietoa

Selkotunnuksen käyttöohjeet

Kysy lisää selkokielestä ja selkotaitosta

Lisätietoa verkkosivujen saavutettavuudesta

Selkovideoiden ohjeet

 

Julkaistu: