Selkokeskus

Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus. Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Tavoitteemme on edistää selkokielen asemaa sekä selkokielen käyttäjien kielellisiä oikeuksia Suomessa. Selkokeskus neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita.

Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lataa ja tulosta Selkokeskuksen esite (PDF).

Selkokeskuksen tehtävät

Selkokeskus

  • edistää selkokielen asemaa ja selkokielen käyttäjien kielellisiä oikeuksia
  • neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita
  • julkaisee Selkosanomat-uutislehteä ja sen ruotsinkielistä sisarlehteä LL-Bladetia
  • toteuttaa tiedotushankkeita
  • myöntää julkaisuille selkotunnuksia
  • järjestää selkokielen koulutuksia
  • tuottaa selkokielen tekstipalveluita
  • kehittää selkokieltä sekä edistää selkokieleen liittyvää tutkimusta
  • toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana.

Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Lue lisää selkokielestä.

Julkaistu: