Iloa selkokirjasta -hanke

Iloa selkokirjasta on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää selkokirjallisuuden julkaisemista vuosina 2016-2017. Selkokeskus on saanut hankkeeseen Suomen Kulttuurirahastosta 100 000 euron apurahan.

Hanke lisää merkittävästi Suomessa julkaistavien selkokirjojen määrää ja edistää selkokieltä tarvitsevien ihmisten lukemisen mahdollisuuksia.

Selkokirjoja lukevat henkilöt, joilla on eri syistä vaikeuksia lukea yleiskielistä tekstiä. Lukemisvaikeudet voivat johtua esimerkiksi vammasta tai sairaudesta sekä ikääntymisen mukanaan tuomista ongelmista. Eräs selkokirjojen tärkeä kohderyhmä ovat suomen kieltä opettelevat maahanmuuttajat.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa tuotetaan uusia selkokielisiä kirjoja aikuisille lukijoille, joille yleiskielinen kirjallisuus on liian vaikeaa. Tavoitteena on tuottaa noin 10 uutta selkokirjaa. Pääpaino on kaunokirjallisuudessa, mutta myös 1–3 tietokirjan julkaiseminen on mahdollista.

Jaamme apurahasta rahallista tukea edelleen kirjailijoille ja selkokirjojen kustantajille. Apurahan turvin selkokirjojen tekijöiksi haetaan lisää kirjailijoita ja kustantajiksi uusia kustantajia, mutta kokeneita selkokirjojen tekijöitä ja kustantajiakaan ei unohdeta, vaan myös he voivat hakea tukea.

Katso ohjeet kirjailijoille.

Katso ohjeet kustantajille.

Mikä on hankkeen merkitys?

Tavallisesti vuosittain ilmestyy 10–15 uutta selkokirjaa, joita julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön osoittaman tuen turvin. Nyt Iloa selkokirjasta -hanke jopa kaksinkertaistaa vuosittain julkaistavien selkokirjojen määrän.

Hanke antaa mahdollisuuden monipuolistaa selkokirjojen aihepiirejä ja paikata selkokirjallisuuden aukkoja. Suoraan selkokielelle kirjoitettujen kirjojen lisäksi hankkeessa on mahdollista mukauttaa nykykirjailijoiden teoksia ja mahdollisesti jokin suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteos.

Hankkeessa innostetaan myös uusia kustantajia julkaisemaan selkokirjoja. Selkokirjojen kustantajia on hyvin pieni joukko, ja määrä on viime vuosina supistunut entisestään.

Mikä on Selkokeskuksen asema hankkeessa?

Selkokeskus hallinnoi ja koordinoi hanketta ja jakaa Kulttuurirahaston apurahasta tukea edelleen selkokirjojen tekijöille ja kustantajille.

Selkokeskuksen asiantuntemus selkokielestä ja selkokirjallisuudesta on tekijöiden ja kustantajien käytettävissä.

Lisätietoja:
suunnittelija Ari Sainio
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto
ari.sainio(at)kvl.fi
puh. 045 77345471
www.selkokeskus.fi

Julkaistu: