Ohjeita kustantajille

Selkokirjojen kustantajat voivat hakea Iloa selkokirjasta -hankkeelta tukea selkokirjojen julkaisemiseen.

Miten kustantaja voi hakea hankkeelta tukea?

Lähetä kopio tekijän kanssa tehdystä aiesopimuksesta selkokirjan kustantamisesta sekä suunnitelma ja kustannusarvio kirjahankkeesta. Ne voi lähettää postissa tai sähköpostissa hankkeen koordinaattorille:

Postiosoite:
Ari Sainio
Selkokeskus
Linnoitustie 2 B
02600 ESPOO

Sähköposti: ari.sainio(at)kvl.fi

Liitä mukaan käsikirjoitus tai tekstinäyte julkaistavasta selkokirjasta, jos se on saatavilla.

Liitä mukaan tieto tai suunnitelma kirjan mahdollisesta kuvituksesta. Selkokirjassa kuvituksella on tavallisesti merkittävä osuus, vaikka selkokirjoja, erityisesti kaunokirjallisuutta, julkaistaan paljon myös ilman kuvitusta.

Merkitse hakemukseen, kuinka isoa tukea haet. Hankkeessa on mahdollista maksaa kustantajalle tukea kirjahankkeesta riippuen 2500–3500 euroa.

Miten kustantajat valitaan?

Kustantajien hakemukset käy läpi sama työryhmä kuin tekijöiden hakemukset. Työryhmä valitsee hakemusten joukosta toteutettavat hankkeet. Etusijalla ovat hankkeet, joissa tukea on myönnetty myös tekijälle. Työryhmä myös päättää, millä summalla se kutakin hanketta tukee.

Työryhmän jäsenet ovat:

Tuija Takala (pj.), suomen kielen opettaja, ammatillinen lukiopettaja
Johanna Kartio, FM, suomen kielen kouluttaja
Satu Itkonen, tietokirjailija, yleisötyöpäällikkö Ateneumin taidemuseossa
Rauha Maarno, toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseura
Ari Sainio (siht.), suunnittelija, Selkokeskus

Kun valinta on tehty, Selkokeskus ja kustantaja tekevät kirjahankkeesta sopimuksen. Sopimuksessa Selkokeskus sitoutuu maksamaan kustantajalle tietyn tukisumman ja kustantaja sitoutuu julkaisemaan teoksen. Selkokeskus myös sitoutuu konsultoimaan kirjan ulkoasun suunnittelua, taittoa ja kuvitusta ja takaa, että kirja saa selkotunnuksen.

Tuen maksaminen tapahtuu siten, että kustantaja voi hakea Selkokeskuksesta sopimuksen mukaisesti korvauksen kirjan julkaisemisesta.

Kustantajan on syytä huomioida, että tuki ei kata kaikkia kirjan tuottamisen kustannuksia, vaan kustantajalle jää oma osuus kustannuksista.

Miten kirjan selkokielisyys varmistetaan?

Selkokeskus neuvoo kustantajaa kaikissa selkokirjaan liittyvissä kysymyksissä koko kirjahankkeen ajan. Kustantaja saa jatkuvaa palautetta ja arvion kirjan tekstistä, ulkoasusta, taitosta ja kuvituksesta.  Selkokeskuksen tuki takaa, että kirja täyttää selkokirjan kriteerit.

Ennen julkaisemista kirjan selkokielisyyden tarkastaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä. Tavallisesti kirjan toimittamisesta tarkastukseen huolehtii kustantaja siinä vaiheessa, kun kirjasta on olemassa koko käsikirjoitus ja taittomalli. Tavoitteena on Selkokeskuksen tuella ja neuvonnalla huolehtia siitä, että kaikki hankkeessa tuotetut kirjat saavat selkotunnuksen.

Selkokeskus opastaa ja neuvoo

Selkokeskus neuvoo kustantajaa kaikissa selkokieleen ja selkokirjaan liittyvissä kysymyksissä.

Kustantaja voi myös itse hankkia lisätietoa selkokielestä esimerkiksi Selkokeskuksen verkkosivuilta tai osallistumalla Selkokeskuksen järjestämiin koulutuksiin.

Tietoa selkokielestä ja selkojulkaisun ulkoasusta.

Tietoa julkaistuista selkokirjoista: selkokirjatietokanta

Lisätietoja:
suunnittelija Ari Sainio
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto
ari.sainio(at)kvl.fi
puh. 045 77345471

Julkaistu: