Kieli ja syrjäytyminen -seminaari

Voiko vaikea kieli aiheuttaa syrjäytymistä? Miten kielellisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa?
 
Selkokeskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen yhteisessä Kieli ja syrjäytyminen -seminaarissa 8.2.2019 pohdittiin, miten voidaan tukea ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään kielellisten vaikeuksien vuoksi. 
 
Seminaarin puheenvuorot:

Suomen kielimaisema muuttuu – Kielelliset oikeudet Suomessa
erityisasiantuntija Matti Räsänen, Kotimaisten kielten keskus

Eriarvoistava kieli ja köyhyys
tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suomen suurin kielellinen vähemmistö – Selkokielen tarvearvion julkaisu
toimittaja Markku Juusola, Selkokeskus

Minä luen sinulle! – Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdistävä lukukampanja
projektisuunnittelija Elina Kinnunen, Selkokeskus

Selkoviestinnän suuntaviivat – Uuden selkokielen oppaan julkaisu
kirjan kirjoittajaa Leealaura Leskelää haastattelee kustannustoimittaja Henna Kara, Opike

Mitä Suomessa pitäisi tehdä selkokielen edistämiseksi? – Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022
erityisasiantuntija Ulla Tiililä, Kotimaisten kielten keskus

 

Julkaistu: