Lukutukitoiminta

Lukeminen on hankalaa monelle kehitysvammaiselle, iäkkäälle ja muistisairaalle ihmiselle. Lukutukitoiminta on heitä varten. Lukutukitoiminta turvaa selkokielen käyttäjien oikeutta tietoon ja lukuelämyksiin. Lukutukitoiminta voidaan jakaa ammatilliseen lukutukitoimintaan sekä vapaaehtoistoimintaan.

Kuka on lukutuki?

Lukutuki on vanhus- tai vammaistyön työntekijä, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa. Lukutuki auttaa lukemisessa kehitysvammaisia, iäkkäitä ja muistisairaita ihmisiä, joille yleiskielen lukeminen tai ymmärtäminen on hankalaa. Lukutuki edistää selkokieltä ja oikeutta lukemiseen omassa asiakastyössään, ja on saanut tehtäväänsä lyhyen koulutuksen.

Lukutukitoiminta on työyhteisön yhteinen toimintatapa edistää asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Ideoita ja vinkkejä lukutukitoiminnan käynnistämiseen tarjoaa esimiehen muistilista. Lataa ja tulosta tästä esimiehen muistilista (pdf)

Mitä lukutuki tekee?

Lukutuki

  • lukee asiakkaille ääneen ja auttaa kaikenlaisessa lukemisessa
  • järjestää asiakkaille säännöllisesti lukuhetkiä
  • tuntee erilaisia selkokielisiä aineistoja ja muuta sopivaa luettavaa
  • tekee yhteistyötä kirjaston kanssa ja avustaa asiakkaita kirjastonkäytössä.

Mitä hyötyä lukuhetkistä on?

Selkokieliset lukuhetket

  • turvaavat tiedonsaannin henkilöille, joille lukeminen on hankalaa
  • tarjoavat lukuelämyksiä, jotka avartavat arkea ja elämänpiiriä
  • edistävät hyvinvointia ja tuovat iloa ja mielihyvää arkeen
  • vahvistavat yhteiskunnallista osallisuutta ja tukevat itsemääräämistä
  • tarjoavat mahdollisuuden tuettuun sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Sinustako lukutuki?

Lukutuen peruskurssi antaa käytännön työvälineitä, kuinka hyödyntää lukemista ja selkokieltä vammais- ja vanhustyön asiakastyössä. Kaksipäiväisen koulutuksen perustana on selkokielen teoria ja käytäntö. Kurssin suorittaneet saavat Lukutuki-diplomin sekä Lukutuen käsikirjan. Selkokeskus järjestää lukutukikoulutusta suomen kielellä ja LL-Center ruotsin kielellä.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa lukutukitoimintaa. Vapaaehtoinen ääneenlukija toteuttaa lukuhetkiä iäkkäille tai kehitysvammaisille ihmisille esimerkiksi hoivakodissa. Hän on saanut tehtäväänsä koulutuksen, jonka aiheita ovat muun muassa selkokieliset aineistot, lukuhetken toteuttaminen ja muistisairaan ihmisen kohtaaminen. Jos yksikköön on koulutettu ammatillinen lukutuki, hän tukee vapaaehtoista ääneenlukijaa vapaaehtoistoiminnassa.

Lukutukitoiminnan tausta

Lukutukitoiminta on lähtöisin Ruotsista, jossa on koulutettu lukutueksi noin 7000 vammais- ja vanhustyön työntekijää sekä vapaaehtoisia ääneen lukijoita. Suomessa on tällä hetkellä yli 100 lukutukea, joista suurin osa on ruotsinkielisiä työntekijöitä. Suomeen lukutukitoiminnan toi FDUV:n LL-Center. LL-centerin ja Selkokeskuksen Lukutuki–Läsombud-hankkeessa (2013–2015) lukutukitoimintaa levitettiin Etelä-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla.

Kuva: Ann-Britt Pada

Julkaistu: