Tietoa kampanjasta

Mistä Minä luen sinulle -kampanjassa on kyse? Mitä hyvää se tuo ihmisille? Kokosimme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Mitä?

Minä luen sinulle -kampanjassa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille. Lukuhetkiä järjestetään vanhus- ja vammaistyön yksiköissä ympäri Suomea. Lukutuokioissa luetaan ääneen selkokielisiä kirjoja ja lehtiä, joita kaikkien on helppo lukea ja ymmärtää.

Milloin?

Minä luen sinulle -kampanjaviikkoa vietetään 10.–14.2.2020. Kampanjan lähtökohtana on kansainvälinen maailman ääneen lukemisen päivä, jota vietetään jo yli 100 maassa ympäri maailmaa. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus lukemiseen ja lukuiloon. Kansainvälisen teemapäivän organisoi LitWorld.

Kenelle?

Minä luen sinulle -kampanjan päähenkilöitä ovat maahanmuuttajat sekä iäkkäät ja kehitysvammaiset ihmiset, jotka hyötyvät selkokielestä. Lukuhetkien lähtökohtana ovat heidän voimavaransa aktiivisina toimijoina. Kampanjaan kutsutaan mukaan vanhus- ja vammaistyön yksiköitä, oppilaitoksia ja maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön toimijoita ympäri Suomen.

Miksi?

Minä luen sinulle -kampanja puhuu monikulttuurisen Suomen puolesta, jossa lukuilo kuuluu kaikille:

  1.  Lukuhetki on oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin. Ääneen luettu tarina kutsuu lukuhetken osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan ja omia tarinoitaan. Meissä on aina enemmän yhteistä kuin erilaista!

  2. Lukuhetki tuo iloa ja hyötyä kaikille. Maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä ja saavat kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Iäkkäät ja kehitysvammaiset ihmiset pääsevät jakamaan elämänkokemustaan ja tutustuvat uusiin suomalaisiin.

  3. Selkokieli on yhteinen kieli. Selkokieliset kirjat, lehdet ja muut materiaalit tuovat tiedon ja lukuelämykset kaikkien saataville lukemisen ja ymmärtämisen vaikeuksista huolimatta. Arviolta puoli miljoonaa henkilöä Suomessa tarvitsee selkokieltä, joka on yleiskieltä helpompaa suomea.

Ketkä?

Kampanjan järjestivät yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry osana Yhdessä-toimintaa. Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä-toiminta (2017–2019) tuo yhteen paikallisia vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita eri puolilla maata. Kehitämme yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Toimintaa rahoittaa STEA.

Minä luen sinulle -kampanja on lähtöisin Selkokeskuksesta. Vuonna 2019 lukuviikkoon osallistui yli 1000 maahanmuuttajaa 69 oppilaitoksesta, järjestöstä tai muusta maahanmuttajatyötä tekevästä organisaatiosta. Lukutapahtumia järjestettiin 43 paikkakunnalla yli 90 vanhus- ja vammaistyön yksikössä.

Lisätietoa

selkokeskus@kvl.fi 

Julkaistu: