Ota selkoa -blogi

Ota selkoa -blogi tarjoaa erilaisia näkökulmia selkokieleen. Bloggaajina toimivat Selkokeskuksen työntekijät, yhteistyökumppanit ja muut vierailevat kirjoittajat. Uusi blogikirjoitus ilmestyy noin 2 kuukauden välein.

Marraskuun blogin kirjoittaja on Selkokeskuksen suunnittelija Ari Sainio.

Julkaistu:  Kirjoittaja: Ari Sainio

Selkokielen läpimurto on tosiasia

Monista merkeistä voidaan päätellä, että selkokieli on lyönyt itsensä läpi yhteiskunnassa.

Erityisen hyvin sen huomaa Selkokeskuksen toiminnassa. Palveluidemme kysyntä on viime vuosina noussut aivan uudelle tasolle. Koulutukset selkokielestä ovat herättäneet kiinnostusta, tekstien mukautuksia on tilattu ahkerasti ja monet tahot ovat halunneet lisätä verkkosivujensa ja muun toimintansa saavutettavuutta, missä selkokielellä on ollut oma osansa. Selkokieli-sanaankin törmää monenlaisissa yhteyksissä enemmän kuin ennen.

Syitä hienoon kehitykseen on monia. Selkokieltä tarvitsevia ihmisiä, kuten suomen kieltä opettelevia uusia suomalaisia sekä muistisairaita, on yhä kasvava joukko. Yhdenvertaisen kohtelun, osallisuuden sekä itsemääräämisoikeuden turvaamisen vaatimukset lisäävät selkokielen tarvetta monien vammaisryhmien apuna. Samalla viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden tietoisuus selkokielestä ja sen käytön tarpeellisuudesta ja hyödyistä on lisääntynyt, osittain Selkokeskuksen tiedotustoiminnan ansiosta. 

Kaiken kaikkiaan yhteiskunta koetaan yhä monimutkaisempana rakennelmana, mikä heijastuu viestintään ja kielenkäyttöön. Selkokieli koetaan tavaksi hallita ja hillitä tätä kehitystä.

Meillä Selkokeskuksessa on itsellämmekin syytä paukutella henkseleitämme, jos sellaisia käyttäisimme. Eri tahot ovat kokeneet, että ne ovat Selkokeskuksen palveluiden kautta saaneet apua viestintäänsä ja palveluihinsa, jotta ne puolestaan voivat palvella paremmin kaikkia kohderyhmiään. Hyöty on ollut todellista ja konkreettista.

 

Vastuu jakoon

Kiinnostus selkokieltä kohtaan on lisääntynyt niinkin paljon, että Selkokeskuksen kaltaisen järjestötoimijan rajat vastata kasvavaan tarpeeseen alkavat tulla uhkaavan lähelle. Veikkauksen tuottoihin perustuva rahoitus turvaa Selkokeskuksen perustoiminnan, johon kuuluu Selkosanomien julkaiseminen, selkokielestä tiedottaminen ja osittain selkokielen kehittäminen. Maksullisilla palveluilla voimme tarjota koulutusta ja tuottaa selkokielisiä tekstejä tilaajien tarpeisiin.

Nykyhetken valossa näyttää kuitenkin siltä, että Selkokeskuksen toiminnan rajat ovat lähempänä kuin selkokielen tarpeen rajat. Voidaan olettaa, että esimerkiksi digitaalisia palveluja koskevan direktiivin voimaantulo lisää myös selkokielen tarvetta verkkopalveluissa, samoin selkokielen kohderyhmiin kuuluvien ihmisten määrän kasvu.

Toivottavaa olisikin, että esimerkiksi julkishallinnon toimijat ottaisivat enemmän vastuuta edistää selkokieltä itsenäisesti osana toimintaansa. Selkokeskus olisi mielellään tukemassa kehitystä siihen suuntaan.

Omilla ja koko Kehitysvammaliiton vaikuttamistoimilla Selkokeskus pyrkii myös herättelemään päättäjiä huomaamaan, että kasvava toiminta tarvitsee lisää resursseja. Selkokieli aiotaan nostaa yhdeksi teemaksi lähestyvissä eduskuntavaaleissa.

 

Uutta päin

Uusi vuosi alkaa selkokielen näkökulmasta vauhdikkaasti. Saamme tarkennettua tietoa selkokieltä tarvitsevien ihmisten määrästä, kun uusi tarvearvio valmistuu. Lisäksi selkotoimintaa ohjaava selkokielen neuvottelukunta saa valmiiksi tulevaisuuden toimintaa linjaavan selkokielen strategian. Mukana on aivan uusia avauksia.     

Selkokielen kehittämisessä ajankohtaisia asioita ovat selkokielen jakaminen kolmeen vaikeustasoon sekä selkokielen mittari. Niistä ja muista selkokieleen liittyvistä tuoreista näkemyksistä kerrotaan uudessa teoriakirjassa, joka julkaistaan helmikuussa.  

Selkokeskuksessa kehitetty selkokielen mittari on tarkentanut kuvaa siitä, mitä selkokieli yhtenä suomen kielimuotona oikein on. Helsingin yliopistossa virinnyt kiinnostus selkokieleen tutkimuskohteena tarkentanee lähivuosina kuvaa entisestään.

Lisätietoa tästä kaikesta on luvassa alkuvuonna. Tiedotamme ajankohtaisista asioista esimerkiksi some-kanavien kautta, uutiskirjeissä ja omilla verkkosivuilla. Kannattaa seurata.

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).