Lukutuki-Läsombud

Lukutuella tarkoitetaan vammais- tai vanhustyön työntekijää, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa. Lukutuki järjestää asiakkailleen säännöllisesti lukuhetkiä ja auttaa heitä kaikenlaisessa lukemisessa.

Lukutuki–Läsombud-hankkeessa (2013–2015) levitettiin Ruotsista lähtöisin olevaa lukutukitoimintaa Etelä-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla. Hankkeen tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten, iäkkäiden sekä muistisairaiden henkilöiden lukuiloa ja tiedonsaantia vammais- ja vanhustyön arjessa.

Lukutuki–Läsombud-hankkeessa koulutettiin lukutueksi kehitysvamma-alan ja vanhustyön työntekijöitä, jotka työskentelevät asumispalvelu- ja päivätoimintayksiköissä. Hankkeessa pilotoitiin vapaaehtoisten ääneen lukijoiden koulutus. Hankkeessa tuotettiin lisäksi Lukutuen käsikirja. Hankkeen päätöstapahtuma oli Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja tammi-helmikuussa 2016.

Hanke toteutettiin Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen sekä FDUV:n LL-centerin yhteistyöhanketta rahoitti RAY, ja hankkeen hallinnoinnista vastasi LL-center.

Julkaistu: