Selkokieli estää syrjäytymistä

Selkokielestä hyötyvät mm. muistisairaat ja vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on heikko lukutaito. Selkoaineistot tukevat heidän itsenäistä elämäänsä, suomen kielen oppimista, opiskelua ja työllistymistä sekä itsestään huolehtimista. Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä monien ihmisryhmien syrjäytymistä.

Useampi kuin joka kymmenes ihminen Suomessa tarvitsee selkokieltä. Selkokieli estää syrjäytymistä. Tue selkokieltä, lahjoita!

 

 

 

Julkaistu: