Selkotunnus

Selko-merkki_suomi_mv_NETTIIN_300px

Selkotunnus on merkki siitä, että julkaisu täyttää selkokielen kriteerit.

Selkotunnuksen voi saada

  • esitteille
  • lehdille
  • videoille
  • verkkosivuille
  • kirjoille ja oppimateriaaleille. 

Kirjoille ja oppimateriaaleille tunnuksen myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä. Verkkosivujen selkotunnus myönnetään yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Selkotunnus on ilmainen. Tunnuksen saamiseksi julkaisun on vastattava selkokielen kriteerejä kielen, kuvituksen ja ulkoasun suhteen. Päätökseen ei sisälly tekstin tai julkaisun ulkoasun muokkausta tai laajempaa arviointia, mutta joitakin kommentteja voidaan antaa, jos teksti pienten muutosten jälkeen saisi selkotunnuksen. Jos tunnusta ei myönnetä, hakija voi ottaa yhteyttä Selkokeskuksen muokkauspalveluun tai arviointipalveluun. Selkovideoille emme valitettavasti tarjoa arviointi- tai muokkauspalveluja.

Hae selkotunnusta

Selkotunnusta haetaan vapaamuotoisella viestillä, jonka liitteenä on julkaisun lopullinen taittoversio. Viestissä on mainittava, kuka on hakija ja millaisesta julkaisusta on kyse. On myös hyvä mainita, mille selkokielen kohderyhmä julkaisu on tarkoitettu, jos se on tiedossa.

  • Selkokieliset esitteet, oppaat, verkkosivut, videot ja lehdet: lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus Selkokeskukseen, selkokeskus@kvl.fi.
  • Selkokielinen kirjallisuus ja oppimateriaali: lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus selkokirjatyöryhmän sihteerille osoitteeseen ella.airaksinen@kvl.fi.

Tunnus lähetetään Selkokeskuksesta jokaista julkaisua varten erikseen. Tunnuksen mukana lähetetään myös käyttöohjeet ja -ehdot.

Julkaistu: