Selkotunnus

Selko-merkki_suomi_mv_NETTIIN_300px

Selkotunnus on merkki siitä, että julkaisu täyttää selkokielen kriteerit.

Selkokeskus myöntää selkotunnuksen käyttöoikeuden selkokielisille esitteille ja lehdille sekä yhdessä Papunet-verkkopalvelun kanssa selkokielisille verkkosivuille. Selkokieliselle kirjallisuudelle tunnuksen myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä.

Selkotunnusta voi hakea myös oppimateriaaleille. Oppimateriaaleille tunnuksen myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä samoin kriteerein kuin muullekin kirjallisuudelle.

Myös selkovideoille voi hakea selkotunnusta. Tarkemmat hakuohjeet selkovideoiden osalta löytyvät täältä:
Ohjeet selkotunnuksen hakemisesta selkovideolle.

Selkotunnus on ilmainen. Tunnuksen saamiseksi julkaisun on vastattava selkokielen kriteerejä kielen, kuvituksen ja ulkoasun suhteen. Päätökseen ei sisälly tekstin tai julkaisun ulkoasun muokkausta tai laajempaa arviointia, mutta joitakin kommentteja voidaan antaa, jos teksti pienten muutosten jälkeen saisi selkotunnuksen. Jos tunnusta ei myönnetä, hakija voi ottaa yhteyttä Selkokeskuksen muokkauspalveluun tai arviointipalveluun. Selkovideoille emme valitettavasti tarjoa arviointi- tai muokkauspalveluja.

Hae selkotunnusta

Selkotunnusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä on julkaisun lopullinen taittoversio. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava, kuka on hakija ja millaisesta julkaisusta on kyse. On myös hyvä mainita, mille selkokielen kohderyhmä julkaisu on tarkoitettu, jos se on tiedossa.

  • Selkoesitteet, -oppaat, -verkkosivut, -videot ja -lehdet: Lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus Selkokeskukseen, selkokeskus@kvl.fi.
  • Selkokirjallisuus ja -oppimateriaali: Lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus selkokirjatyöryhmän sihteerille osoitteeseen ella.airaksinen@kvl.fi.

Tunnus lähetetään Selkokeskuksesta jokaista julkaisua varten erikseen. Tunnuksen mukana lähetetään myös käyttöohjeet ja -ehdot.

Julkaistu: