Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022

Selkokielen toimenpideohjelma ohjaa selkotoimintaa Suomessa. Sen tavoitteena on antaa suuntaviivat Suomen selkotoiminnalle.

Selkokielen neuvottelukunta on laatinut ohjelman vuosille 2019–2022. Ohjelmassa luetellaan 76 toimenpidettä, jotka koskevat selkokielen asemaa ja resurssointia, selkokieltä tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämistä, tutkimusta ja kehittämistä, selkokielistä mediaa ja selkokirjallisuutta Suomessa.

Selkokielen neuvottelukunta on valinnut ohjlemasta seuraavat viisi kärkitavoitetta:

  • Selkokieli lainsäädäntöön; selkokielen aseman vahvistaminen lainsäädännöllä (toimepidett 1 ja 2)
  • Selkokieli perustuu tutkittuun tietoon; selkokielen tutkimuksen edistäminen (toimenpiteet 34–42)
  • Kaikilla on oikeus selkokieliseen mediaan; media-alan kehityksessä mukana pysyminen (toimenpiteet 53–62)
  • Selkokirjojen tarjonta kasvaa vastaamaan tarvetta; kirjat löytävät lukijansa entistä tehokkaammin (toimenpiteet 63–68)
  • Suomessa selkokielen tutkimus, kehittäminenja selkoaineistojen tuottaminen järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla ja riittävässä laajuudessa; toiminnan resurssit saadaan vastaamaan tarvetta (toimenpiteet 5 ja 6)

Selkokielen strategian tavoitteiden toteutumista seurataan ja seurannasta raportoidaan selkokielen neuvottelukunnalle vuosittain.

Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022 (pfd)

 

Aikaisemmat selkokielen neuvottelukunnan strategiat:

Selkokielen strategia 2014–2018, päivitetty versio 2016 (pdf)

Selkokielinen versio selkokielen strategiasta 2014 – 2018 (pdf)

Julkaistu: