Kohderyhmät

Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä selviytymistä sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumista.

Selkokielen tarve voi johtua monista syistä:

  1. neurobiologiset syyt (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.)
  2. kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia)
  3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

Erilaiset asiat kirjoitetussa ja puhutussa kielessä tuottavat haasteita eri ryhmille.  Suuri osa selkokielisestä materiaaleista kaikille ryhmille sopivaa. Selkotekstin suunnittelussa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon kohderyhmä, ja miettiä mukauttamista tämän kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tuloksena on teksti, joka palvelee kaikkia ryhmiä paremmin kuin yleiskielinen teksti, mutta ottaa erityisesti huomioon pääkohderyhmän tarpeet ja haasteet.

Osa selkokielen kirjoitusohjeista sopii myös selkokielen puhumiseen. Selkokielinen puhe tukee keskustelun etenemistä tilanteissa, joissa on läsnä selkokieltä tarvitsevia ihmisiä.

Julkaistu: