Tiedon saavutettavuus

Kehitysvammaliiton yksi kuntavaaliteema on tiedon saavutettavuus.

Saavutettavan verkkosivuston tulisi noudattaa verkkoviestinnän kansainvälisiä esteettömyysohjeita (WAI, Web Accessibility Initiative -ohjeet).

Sisältötuotannossa oleellista on selkeän kielen käyttäminen ja selkokielisen sekä mahdollisesti kuvilla tuetun materiaalin tuottaminen niitä käyttäjiä varten, joille selkeä yleiskieli ei riitä. Ymmärtämistä voi helpottaa myös esimerkiksi sillä, että tekstin voi lukemisen lisäksi kuunnella.

Lisätietoa:

Kehitysvammaliiton kuntavaalisivut
Papunetin saavutettavuussivusto

 

Julkaistu: