Toimintaohje kunnille

Selkeä tiedotus tuo kunnalle taloudellista hyötyä ja voi olla tulevaisuuden kilpailuvaltti: voittaja on kunta, joka viestin­nällään tavoittaa parhaiten kaikki asukkaansa.

Jotta kunta voi tavoittaa kaikki kuntalaiset vaali- ja muussa viestinnässään, sen kannattaa käyttää apuna myös selkokieltä. Seuraava toimintaohje auttaa jäsentämään sitä, miten kunta voi ottaa selkokielen mukaan osaksi viestintäänsä.

Ohjeita voi soveltaa myös tulevaisuuden maakunnissa.

Laadi toimenpideohjelma

 • Laadi kuntaan tai omalle hallinnonalallesi toimenpideohjelma, miten selkokielinen viestintä otetaan mukaan viestintään.
 • Liitä toimenpideohjelmaan rahoitussuunnitelma.

 

Toimenpideohjelman sisältö

Kohderyhmät

 • Selvitä, mitä selkokielen eri käyttäjäryhmiin kuuluvia ihmisiä, kuten maahanmuuttajia, ikäihmisiä ja eri vammaisryhmien edustajia, kunnassa asuu ja kuinka paljon heitä on.
 • Tee lista palveluiden painopistealueista selkokielen eri kohderyhmien kannalta; mitä palveluita kunta järjestää eri käyttäjäryhmille ja miten palveluista tiedotetaan.
 • Mieti, mitkä hallinnonalat voivat tehdä yhteistyötä selkokielellä tiedottamisessa. Hallinnonalojen yhteistyö säästää voimavaroja.

Koulutus

 • Tee koulutussuunnitelma, jonka tavoitteena on tietämyksen lisääminen selkokielestä kunnan työntekijöiden keskuudessa.
 • Valitse, ketkä kunnan työntekijät osallistuvat koulutukseen selkokielessä. Koulutuksen aiheita voivat olla
  • selkokielen kirjoittaminen
  • selkokielisen julkaisun ulkoasun suunnittelu
  • selkokielisen verkkosivuston rakentaminen
  • selkokielen käyttö asiakaspalvelussa.

Painetut julkaisut

 • Tee lista esitteistä tai oppaista, jotka on syytä julkaista selkokielellä:
  • mitkä ovat julkaisujen pääasialliset kohderyhmät
  • mitä kunnan palveluita kussakin julkaisussa esitellään
  • mikä hallinnonala vastaa kunkin julkaisun tuottamisesta.
 • Käytä selkokielen asiantuntijoita julkaisujen tuottamisessa.

Kuntalaiset hakevat tietoa yhä enemmän kuntien verkkosi­vuilta. Painettuja julkaisuja kannattaa tehdä erityisesti heille, joiden on vaikea käyttää verkkopalveluja. Kunnissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että painetuksi esitteeksi tai oppaaksi riittää selkokielinen julkaisu, erillistä yleiskielistä julkaisua samasta aiheesta ei välttämättä tarvita.

Verkkosivut

 • Tee suunnitelma selko-osion rakentamiseksi kunnan verkkosivuille:
  • mitkä ovat käyttäjäryhmät, joita selko-osiolla tavoitellaan
  • mitä palveluita kunta esittelee selko-osiossa
  • mikä hallinnonala vastaa selko-osion tuottamisesta.
 • Teetä kunnan verkkosivuston ja asiointisivujen saavutettavuudesta asiantuntija-arvio, jossa sivustoa arvioidaan eri käyttäjäryhmien, myös selkokielen, näkökulmasta.

Jos kuntalaiset käyttävät kunnan verkkopalvelua asioimiseen kunnan kanssa, on syytä tarkistaa, että verkkopalvelu on saa­vutettava kaikkien kuntalaisten osalta.

Muista, että selko-osion perustamisen lisäksi on varattava rahaa tietojen säännölliseen päivitykseen.

Selkotunnus

 • Hae selkojulkaisuille ja verkkosivuille selkotunnusta Selkokeskuksesta. Selkokeskus tarkastaa sovellusten selkokielisyyden ja sopivuuden kohderyhmille.

Asiakaspalvelu

 • Tee lista toimipisteistä, joissa kunnan työntekijä tarvitsee tietoa selkokielisen vuorovaikutuksen perusteista.
 • Hanki työntekijöille tarvittava koulutus.

Selkokielen asiantuntijat

 • Käytä apuna selkokielen asiantuntijaa.
  Selkokeskus auttaa valitsemaan sopivan asiantuntijan selko­kielen koulutukseen, julkaisun tuottamiseen, selkokielisen verkko-osion arvioimiseen ja suunnittelemiseen sekä selko­kielen käyttöön vuorovaikutuksessa.

Ohjeet on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) julkaisussa Viesti perille – selko-opas kunnille (2013, toim. Ari Sainio).

 

Kuvat: Shutterstock

Lataa toimintaohje kunnille tästä.

Lataa Selko-opas kunnille tästä.

Julkaistu: