Tietoa kunnille

Kunnissa asuu yhä enemmän kuntalaisia, joiden tavoittaminen on erityisen haastavaa kuntien viestinnälle. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden, ikäihmisten ja maahanmuuttajien joukossa. Selkokielinen viestintä on heitä varten.

Viesti perille – Selko-opas kunnille -kirjaan on koottu ohjeita ja esimerkkejä, jotka opastavat, miten kunta voi soveltaa viestinnässään selkokieltä. Kirjan on julkaissut kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.

Olemme myös koonneet lyhyen toimintaohjeen kunnille. Toimintaohje auttaa jäsentämään sitä, miten kunta voi ottaa selkokielen mukaan osaksi viestintäänsä. Ohjeita voi soveltaa myös tulevaisuuden maakunnissa.

Lataa Selko-opas kunnille tästä.

Lataa toimintaohje kunnille tästä.

Julkaistu: