Kielen rakenteet selkopuheessa

Puhujien on yleensä vaikeaa tietoisesti valita tai välttää joitakin kielen rakenteita, sillä puheessa kielen rakenteet valitaan pitkälti automaattisesti. Tavoitteena on, että selkopuheessa käytetään tavallisia puhekielen rakenteita.

Puhutulle kielelle on tyypillistä, että siinä on keskenjääviä lauseita, taukoja ja kieliopillisesti jopa virheellisiä ilmauksia. Kun puhetta näkee paperille litteroituna, se näyttää sekavalta. Siitä huolimatta puhekielen rakenteet ovat muotoutuneet sellaisiksi, että keskustelussa niitä on helppo ymmärtää. Ihmisen korva on tottunut puhekieleen. Sen sijaan kirjakieli puhuttuna tuottaa usein keskustelijoille vaikeuksia.

Ohjeita

Alla olevaan luetteloon on koottu selkopuheen ohjeista tärkeimpiä kielen rakenteisiin liittyviä periaatteita.

  • Käytä tavallisia kielen rakenteita, esimerkiksi sellaisia, joissa joku tekee jotakin:
    Me mennään ny kotiin (EI lähtekäämme kotiin)
  • Vältä kirjakielelle tyypillisiä rakenteita, esimerkiksi lauseenvastikkeita.
  • Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä puheenvuorossa.
Julkaistu: