Sanat selkopuheessa

Kun joku puhuu vaikealla tavalla tai epäselvästi, syynä pidetään useimmiten hankalia sanoja tai epäselvää artikulointia. Syyt vaikeasti ymmärrettävään puheeseen voivat kuitenkin olla hyvin monenlaisia. Esimerkiksi vaikeat kielen rakenteet, pitkät, luennoivat puheenvuorot ja kirjakielinen ilmaisutapa voivat vaikeuttaa puheen ymmärrettävyyttä.

Helppojen sanojen valinnassa kannattaa tutustua siihen, mitä selkokirjoitusohjeissa sanotaan helposta ja vaikeasta sanastosta.  On kuitenkin hyvä muistaa, että kirjoittajalla on sananvalintaan paljon enemmän aikaa kuin puhujalla. Puheessa sanat valitaan sekuntien murto-osassa. Puhujan on paljon vaikeampaa valita helppoja ja yksinkertaisia sanoja kuin kirjoittajan. Puhujalla on sen sijaan mahdollisuus selittää sanaa tai kokeilla toista, helpompaa ilmausta, jos hän huomaa käyttämänsä sanan puhekumppanille vaikeaksi.

Ohjeita

Alla olevaan luetteloon on koottu selkopuheen ohjeista tärkeimpiä sanoihin liittyviä periaatteita

 • Käytä arkipuheessa yleisiä ja puhekumppanillesi tuttuja sanoja
  • tärkeä (EI oleellinen)
  • kertoa (EI raportoida)
  • ihmiset (EI toimijat)
  • tehdä itse (EI tehdä  omatoimisesti)
  • nähdä (EI havaita)
  • halpa (EI edullinen)
  • posti (EI kuljetuspalvelu)
 • Jos arvelet jonkun sanan puhekumppanillesi vieraaksi, toista sana.
 •  Jos sinun on käytettävä vaikeaa sanaa, selitä se.
  • Älä selitä liian laajasti tai yleisesti, vaan selitä sana juuri siinä yhteydessä, jossa se esiintyy.
  • Lähde selityksessä liikkeelle asiasta, joka on puhekumppanillesi tuttu.
 • Käytä tavallisia kielikuvia tai sanontoja, vältä erikoisempia.
 • Muista, että sanoilla on monia merkityksiä ja että osa niistä voi olla puhekumppanillesi vieraita.
Julkaistu: