Yleisohjeet

Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista. Ei riitä, että puhujat artikuloivat selkeästi tai puhuvat riittävän kovalla äänellä. Puhujien on myös keksittävä keinoja, joilla he saavat aikaan turvallisen ja innostavan ilmapiirin keskusteluun.

Vastuu keskustelun onnistumisesta ja ymmärtämisestä on molemmilla puhujilla. Osaavamman kielenkäyttäjän on kuitenkin kannettava suurempi vastuu oman puheensa ja viestinsä sopeuttamisesta toisen puhujan tarpeisiin.

Selkokieltä puhuvan kannattaa keskittyä puhetilanteen tulkintaan ja selkokieltä tarvitsevan ihmisen viestin ymmärtämiseen ennemmin kuin kielenkäytön yksityiskohtiin.

Kieltä käytettään eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Koululuokassa keskustellaan eri tavalla kuin työpaikan kahvihuoneessa. Asiakaspalvelutiskillä valitaan yleensä toiset ilmaisutavat kuin kahden ystävän puhelinkeskustelussa. Myös selkokielinen puhe on sovitettava puhetilanteeseen.

Vuorovaikutustilanteen etu on se, että puhujat voivat välittömästi antaa ja saada palautetta toisiltaan. Puhetta voi korjata ja ymmärrysvaikeuksia selvittää. Vaikka puhujat kohtaisivat keskustelussa vaikeuksia, he voivat yhdessä keksiä niihin ratkaisuja.

Selkokeskuksen 10 vinkkiä puhumiseen (pdf)

Julkaistu: