Kokonaan tai osin selkokieliset verkkosivut

Eduskunta https://www.eduskunta.fi/FI/selkosuomi/Sivut/default.aspx
Evantia https://www.evantia.fi/
Helsingin Seutu http://www.helsinginseutu.fi/www/hs/selkosivut-fi
Hygieniaosaaminen selkokielellä http://www.edu.fi/hygieniaosaaminen
Jos joudut rikoksen uhriksi (Oikeusministeriö) https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html
Kansalaisopistot.fi https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/
Kehitysvammaliiton selkosivut http://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokielella/etusivulle/
Kela https://www.kela.fi/web/selkosuomi
Kirkon selkosivut http://selko.evl.fi/
Kulttuuria kaikille http://www.kulttuuriakaikille.info/selkokieli.php
Kuntouttava työtoiminta selkokielellä (THL) https://thl.fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella
Lastensuojelu.info https://www.lastensuojelu.info/sf/lastensuojelun-perusta-selko/lastensuojelu-perustuu-lakiin/
Satakunnan sairaanhoitopiiri https://www.satasairaala.fi/
Seksuaalisuudesta selkokielellä http://www.seteke.fi/
Selko.fi https://selko.fi/
Selkokeskuksen kirjavälitys http://papunet.net/selkokirjat/
Selkokielinen oikeutesi-sivu (Saavutettavuus) https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/oikeutesi-antaa-palautetta-saavutettavuudesta/
Selkosanomat http://selkosanomat.fi/
Säteilyturvakeskuksen selkokieliset sivut http://www.stuk.fi/web/selkosivut
Tikas selkokielellä http://selko.tikas.fi/
Työkykypassi https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/
Vammaispoliittinen ohjelma http://www.vane.to/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=39
Verneni.net http://verneri.net/selko/
Voi hyvin talvella (THL) https://thl.fi/ajankohtaista/kampanjat/voi-hyvin-talvella
VR:n selkokieliset sivut https://www.vr.fi/cs/vr/fi/selko_aloitussivu
Julkaistu: