Kokonaan tai osin selkokieliset verkkosivut

Eduskunnan oikeusasiamies https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi
Eduskunta https://www.eduskunta.fi/FI/selkosuomi/Sivut/default.aspx
Evantia https://www.evantia.fi/
Helsingin Seutu http://www.helsinginseutu.fi/www/hs/selkosivut-fi
Jos joudut rikoksen uhriksi (Oikeusministeriö) https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html
Kansalaisopistot.fi https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/
Kehitysvammaliiton selkosivut https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokielella/
Kela https://www.kela.fi/web/selkosuomi
Kirkon selkosivut http://selko.evl.fi/
Kulttuuria kaikille http://www.kulttuuriakaikille.info/selkokieli.php
Kuntouttava työtoiminta selkokielellä (THL) https://thl.fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella
Lastensuojelu.info https://www.lastensuojelu.info/sf/lastensuojelun-perusta-selko/lastensuojelu-perustuu-lakiin/
Paloturvallisuusviikko (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ym.) https://paloturvallisuusviikko.fi/selko/
Satakunnan sairaanhoitopiiri https://www.satasairaala.fi/
Seksuaalisuudesta selkokielellä http://www.seteke.fi/
Selko.fi https://selko.fi/
Selkokeskuksen kirjavälitys http://papunet.net/selkokirjat/
Selkokielinen oikeutesi-sivu (Saavutettavuus) https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/oikeutesi-antaa-palautetta-saavutettavuudesta/
Selkosanomat http://selkosanomat.fi/
Säteilyturvakeskuksen selkokieliset sivut http://www.stuk.fi/web/selkosivut
Tikas selkokielellä http://selko.tikas.fi/
Työkykypassi https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/
Uusi koronavirus selkokielellä (THL) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/wuhanin-koronavirus1/uusi-koronavirus-selkokielella
Verneni.net http://verneri.net/selko/
Voi hyvin talvella (THL) https://thl.fi/ajankohtaista/kampanjat/voi-hyvin-talvella
VR:n selkokieliset sivut https://www.vr.fi/cs/vr/fi/selko_aloitussivu
Yhteisvastuu https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
Yle Uutiset selkosuomeksi https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/
Julkaistu: