Selkokieliset esitteet ja oppaat

 

Vuosi 2020

Saatavilla osoitteessa

 

Kuntoutus selkokielellä. Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta? (Kuntoutussäätiö)

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2020/02/Kuntoutus-selkokielell%C3%A4.pdf

 

Omaan kotiin! Asumisen
opas (KVPS, Anu Kubach, Elina Leinonen ja Marjukka Hapuoja)

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omaan-kotiin-netti.pdf

  Omaisen opas. Tietoa sinulle, jonka läheinen sairastaa psyykkisesti (FinFami) https://oppaat.finfami.fi/wp-content/uploads/sites/36/finfami_omaisen-opas_final-selkotunnus-aukeama-pakattu.pdf
 

Testaa itsesi: Paljonko juot alkoholia? (Selvis, Ehyt ry & Kehitysvammaliitto)

https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/08/audit_selkokieli_sahkoinen-versio_s.pdf

  Työelämän pelisäännöt (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK) https://www.sak.fi/serve/tyoelaman-pelisaannot-2020-pd
 

Vuosi 2019

Saatavilla osoitteessa

  Eduskuntavaalit 2019 (Oikeusministeriö) https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/03/Selkoesite_eduskuntavaalit_fi.pdf
  Europarlamenttivaalit 2019 (Oikeusministeriö) https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/04/LOW_IP1707443_2019_EPvaali_selko_FI-2.pdf
  Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointikysely (Työterveyslaitos) https://sivusto.kykyviisari.fi/wp-content/uploads/2018/02/Kykyviisari_Selko_lomake.pdf
  Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (Fimea, Lääkeinformaatioverkosto) https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Selko-opas+painettavaksi.pdf/6c91a7a8-206f-401a-65d4-995afea505e4?t=1579869411028
  Selkokirjaesite 2019–2020 (Selkokeskus) https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/10/Selkokirjat_2019-2020_verkkoon.pdf
  Selko-opas yrittäjyyteen (Uusyrityskeskukset) https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle
  Sinä voit olla vapaaehtoinen (Valli ry & Selkokeskus) https://www.valli.fi/fileadmin/user_upload/Yhdessa/Sinae_voit_olla_vapaaehtoinen_NETTIIN.pdf
  Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) https://www.suh.fi/files/2698/Tule_uimahalliin_Selkokielinen_opas_asiakkaille_paivitetty2019.pdf
  Tunne rintasi -omatarkkailukortti ( Tunne rintasi ry) https://www.tunnerintasi.fi/client/promama/userfiles/omatarkkailukortti-selkokieli.pdf
 

Vuosi 2018

Saatavilla osoitteessa 

  Esitteet Kelan etuuksista (Kela) https://www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet
  Syöpäpotilaana Suomessa https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/syopa-alueelliset/sites/271/2019/01/24154019/syopapotilaana_suomessa_2018_netti.pdf
  Tasavallan presidentin vaali 2018 (Oikeusministeriö & Selkokeskus) https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-sovellukset/selkoesitteet/tasavallan-presidentin-vaali-2018/
  Työt – Työelämän abc (STTK) https://www.sttk.fi/wp-content/uploads/2015/01/STTK_TYO_SELKO_210x240mm_screen.pdf
  Valet av republikens president 2018 (Oikeusministeriö & LL-Center) https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkoesitteet/
 

Vuosi 2017

Saatavilla osoitteessa

  Elämä Suomessa (Turun kaupunki) https://issuu.com/turunviestinta/docs/lifeinfinland-opas_12_2016_fi_selko
  Kehitysvammalain muutokset (Sosiaali- ja terveysministeriö) http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79191/ESI2017-kehitysvammalaki-selko.pdf
  Kuntavaalit 2017 (Oikeusministeriö & Selkokeskus) https://selkokeskus.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Kuntavaalit-2017-selkoesite-FI-2.pdf
  Potilasvakuutus
Suomessa (Potilasvakuutuskeskus)
https://www.pvk.fi/selkoesite
  Selkokielinen vaikeat epilepsiat -opas https://www.epilepsia.fi/documents/20181/45820/Vaikeat+epilepsiat-+opas+SELKOKIELINEN.pdf/e90e957a-4f4a-4f3e-b582-b21cac9aae2d
  Selkokirjaesite 2017–2018 (Selkokeskus) https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkoesitteet/
  Uskalla olla, uskalla puhua – Vammainen nainen ja väkivalta (Kehitysvammaisten tukiliitto ry) https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2018/01/uskalla_olla_uskalla_puhua.pdf
  Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.6.2017 alkaen (Vaski-kirjastot) https://vaski.finna.fi/themes/custom/files/Kayttosaannot_uusi.pdf
 

Vuosi 2016

Saatavilla osoitteessa

  Laajakaistan ostajan muistilista (Viestintävirasto) https://www.verkostavirtaa.fi/@Bin/215972/Selkokielinen+laajakaistan+ostajan+muistilista.pdf
  Syö hyvää – Opas terveelliseen syömiseen (Kuluttajaliitto) http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2016/04/Selkokielinen-Sy%C3%B6-hyv%C3%A4%C3%A4-esite.pdf
  Tue lapsen kehitystä. Lapsen seksuaalikasvatus (Väestöliitto) https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/9b71c1deaf872a95d2f5755eb77e5255/1582547218/application/pdf/5589697/vaestoliitto_A1_juliste_selko_verkkoon.pdf
  Työnhakuopas –Selkokielinen opas työn hakemisen tueksi (HIIOP-hanke) https://www.kemijarvi.fi/download/Selkokielinen_tyonhakuopas.pdf
 

Vuosi 2015

Saatavilla osoitteessa

  Jos joudut rikoksen uhriksi – Tietoa rikosprosessista nuorille rikoksen uhreille (Rikosuhripäivystys & Väestöliitto) https://www.riku.fi/content/uploads/2019/10/Rikosuhripa%E2%95%A0%C3%AAivystys-SELKOSUOMI_ved1.pdf
  Migreeni (Kuurojen palvelusäätiö & Suomen migreeniyhdistys) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/10/migreeni-esite_selkokielinen.pdf
  Muisti ja muistin häiriöt (Kuurojen palvelusäätiö & Muistiliitto) https://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/files/1514/3894/0239/Muisti_ja_muistin_hairiot2015.pdf
  Muistisairaudet ja niiden hoito –Selkokielinen opas (Kuurojen palvelusäätiö) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Muistisairaudet_ja_niiden_hoito_2015.pdf
  Omakanta
– portti omiin
terveystietoihisi (Kanta-palvelut)
https://selko.fi/wp-content/uploads/2015/12/Omakanta-esite_fi.pdf
  Oppimisvaikeudet ja päihteet (Sininauhaliitto) https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2017/12/f0837a82-oppimisvaikeudet_ja_paihteet_0.pdf
  Vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas (Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma) https://tukikeskushilma.fi/wp-content/uploads/2019/07/Selkosuomi-master.pdf
  Vauvahaaveita? Miia Suomalainen & Tuula Puranen (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry) https://verneri.net/selko/wp-content/uploads/2014/10/vauvahaaveita.pdf
 

Vuosi 2014

Saatavilla osoitteessa

  Aluehallintovirasto –Hyvinvointia. Tasa-arvoa. Turvallisuutta. (Aluehallintovirasto) https://www.avi.fi/documents/10191/35072/SELKOESITE_FIN_WEB.pdf/92ea0793-eb01-4c58-959e-f2551c4a4a10
  Helinä Rautavaaran museo – Selkokielinen opas museon naamioista (Helinä Rautavaaran museo & Papunet) https://docplayer.fi/3503151-Helina-rautavaaran-museo-selkokielinen-opas-museon-naamioista.html
  Helinä Rautavaaran museo – Selkokielinen soitinopas (Helinä Rautavaaran museo & Papunet) https://docplayer.fi/1218346-Helina-rautavaaran-museo-selkokielinen-soitinopas.html
  Itsenäisesti arjessa –Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle ja hänen avustajalleen (Suomen Parkinson liitto ry) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Itsenaisesti_arjessa_-opas.pdf
  Liikunta ja parkinsonintauti (Suomen Parkinson-liitto ry) https://www.parkinson.fi/sites/default/files/Liikunta%20ja%20Parkinsonin%20tauti.pdf
  Masennus – Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta (Sininauhaliitto & Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö) https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2017/12/9578dacb-selkokieliesitesivuttain.pdf
  Ruokavalio-opas – Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle (Suomen Parkinson-liitto ry) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Ruokavalio-opas.pdf
  Uuden parkinson-potilaan opas (Suomen Parkinson liitto ry) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Uuden_Parkinson-potilaan_opas.pdf
  Vierelläsi – Opas muistisairaan omaisille selkokielellä (Kuurojen palvelusäätiö) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vierellasi-opas.pdf
 

Vuosi 2013

Saatavilla osoitteessa

  Lapin maakuntamuseo – Selkokielinen opas museon näyttelyyn (Lapin maakuntamuseo & Papunet) https://www.arktikum.fi/media/pdf-tiedostot/lmm-selkokieliopas.pdf
  Niksejä ja neuvoja turvalliseen ruoanlaittoon (Evira) https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/elintarvikkeet/nikseja_ja_neuvoja_kevyt.pdf
  Näin minä pärjään! Oma arvioni avun ja tuen tarpeistani (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaliitto ry & Eteva kuntayhtymä) https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nain-mina-parjaan.pdf
  Rahankäytön opas  (Papunet & Selkokeskus) https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/talousoppaat/rahan-kayton-opas.pdf
  Suomen merimuseo –Selkokielinen opas museon näyttelyyn https://docplayer.fi/4659644-Suomen-merimuseo-selkokielinen-opas-museon-nayttelyyn.html
  Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite (Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja ) http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf
  Tietoa aivoverenkiertohäiriöstä (Aivoliitto) https://dyajetwym1cg9.cloudfront.net/assets/files/1802/selkoesite_avh_2013_web_22_11_2013.pdf
  Urheilumuseo –
Selkokielinen opas museon näyttelyyn (Urheilumuseo & Selkokeskus)
https://selko.fi/wp-content/uploads/2014/05/opasteksti_urheilumuseo_09052014.pdf
  Vuokraopas – Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi (Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)  https://www.kuluttajaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/01/Vuokraopas_-_selko.pdf
 

Vuosi 2012

Saatavilla osoitteessa

  Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä (Muistiliitto) https://kpsaatio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Muistisairaan_ihmisen_oikeudet.pdf
  Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi (THL) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103089/URN_ISBN_978-952-245-803-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  Työnhakijan opas (Sataedu) https://issuu.com/sataedu/docs/saluki_tyonhakijaopas
 

Vuosi 2011

Saatavilla osoitteessa

  Alkoholi – Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia (Sininauhaliiton Vapa-tukipalvelut) https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2018/05/452044c8-sinininauhaliitto_selkokielinen_alkoholiesite_2011.pdf
 

Vuosi 2009

Saatavilla osoitteessa 

  Minun kotini kerrostalossa. Opas asukkaille talon käytöstä (Helsingin kaupunki) https://www.hel.fi/hel2/helsinginseutu/liitteet/Asumisopas_lahioprojekti_2013.pdf
  Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? (Evira) https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/elintarvikkeet/elintarvike_pakkausmerkinnat_selkoesite.pdf
 

Vuosi 2007

Saatavilla osoitteessa

  Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista (Oikeusministeriö) https://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/tietoarikoksenuhrinoikeuksista2017/r9ap2RYYr/Tietoa_rikoksen_uhrin_oikeuksista_selkosuomi.pdf
  Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä (Sosiaali- ja terveysministeriö) https://verneri.net/selko/wp-content/uploads/2014/12/yk-sopimus.selkokielell.pdf
 

Vuosi 2004

Saatavilla osoitteessa

  Talous
hallintaan. Taloustietoa ikääntyville (Kuluttajavirasto)
https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/talousoppaat/taloustietoa-ikaantyville.pdf
 

Julkaisuvuosi ei tiedossa

Saatavilla osoitteessa

  Imetys synnytyksen jälkeen (Imetyksen tuki ry) https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2019/11/imetyksen_ensihetket_1_SELKO_NETTI-1.pdf
  Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa (Selkokeskus,
Kulttuuria kaikille -palvelu & Suomen
kirjastoseura) 
https://selko.fi/wp-content/uploads/2013/11/kirjastoesite05pieni.pdf
  Saako vauva tarpeeksi maitoa? (Imetyksen tuki ry) https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2019/11/saako_vauva_tarpeeksi_maitoa_8_SELKO_NETTI-1.pdf
  Sastamala opas –Selkokielinen opas Sastamalan palveluista (Sastamalan kaupunki) https://arjenarkki.fi/sites/default/files/attachments/good_practices/sastamala-selkoesite.pdf
  Selkokieliset lääketietotiivistelmät (Fimea) https://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/selkokieliset-tiivistelmat
  Sosiaalialan selkokielinen sanasto  (Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma) https://tukikeskushilma.fi/wp-content/uploads/2019/08/Sanakirja_suomi_selkokieli-1.pdf
  Tervetuloa tutustumaan Kuopion kaupunginkirjastoon  (Kuopio, Finna) https://kuopio.finna.fi/themes/custom/files/selkoesite.pdf
  Turvallisesti kodissani (Eteva & Keski-Uudenmaan pelastuslaitos) https://www.eteva.fi/Global/Tiedostot/Eteva/Oppaat%20ja%20julkaisut/Turvallisesti%20kodissani-opas%20painoon.pdf
  Työelämäsanastoa selkokielellä (Selkokeskus) https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/tyoelamasanastoa-selkokielella/
  Vauvantahtinen pulloruokinta (Imetyksen tuki ry) https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2019/11/vauvantahtinen_pulloruokinta_SELKO_netti.pdf
Julkaistu: