Selkoteksti

Selkokirjoitusohjeita on Suomessa kehitetty 1980-luvulta asti. Ohjeiden tarkoitus on kiinnittää kirjoittajan huomio siihen, mikä tekstissä on selkolukijalle helppoa tai vaikeaa. Lähtökohtana on lukija, jolle lukeminen tuottaa vaikeuksia.

Selkotekstit voivat olla

  • suoraan selkokielelle kirjoitettuja tekstejä
  • selkokielelle yleiskielisistä lähtöteksteistä muokattuja tekstejä.

Selkoteksteillä on monenlaisia viestinnällisiä tehtäviä. Esimerkiksi selkouutinen on toisenlainen teksti kuin viranomaisen tiedote. Selkokirjoittajan on otettava huomioon, mistä tekstilajista hänen tekstissään on kyse. Tällä sivustolla esittelemme tiivistyksen selkokirjoitusohjeista:

Kattavamman käsityksen selkokielestä saa esimerkiksi Selkokeskuksen koulutuksista tai selkokielen teoriakirjoista, esimerkiksi Leealaura Leskelän teoksesta Selkokieli – saavutettavan kielen opas

 

Lisätietoja

Selkokieli verkkosivuilla
Selkojulkaisun kuvitus ja ulkoasu

Julkaistu: