Rakenteet

Suomen kielen rikas taivutusjärjestelmä sisältää muotoja, jotka voivat olla selkolukijalle vaikeita. Vaikeat taivutusmuodot ovat usein vähemmän käytössä arkisessa kielenkäytössä.

Selkokirjoittajan on kiinnitettävä huomiota sanojen taivutusmuotoihin, lausekkeiden, lauseiden ja virkkeiden rakenteisiin ja pituuteen sekä tekstin sidosteisuuteen.

Alla olevaan luetteloon on koottu selkokielen yleisohjeista tärkeimpiä kielellisiin rakenteisiin liittyviä periaatteita:

 • Käytä tavallisia kielen rakenteita, esimerkiksi sellaisia, joissa joku tekee jotakin:
  Suomalaiset valitsivat vaaleissa uudet kansanedustajat eduskuntaan. Eduskunta aloittaa  työskentelyn ensi kuussa.
  (Ei: Suomalaisten vaaleissa valitsema eduskunta on toimintavahvuudessaan ensi kuussa.)
 • Suosi tavallisia verbin taivutusmuotoja ja sijamuotoja, vältä harvemmin käytettyjä:
  lähteä (ei: olla lähtemäisillään)
  ilman tavoitetta (ei: tavoitteetta)
 • Käytä sinä-muotoa, jos se sopii tekstiin:
  Voit soittaa neuvontapuhelimeen, jos tarvitset apua.
  (Ei: puhelinneuvonta avuntarvitsijoille)
 • Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä, kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa:
  Urho Kekkonen oli Suomen presidenttinä yli 25 vuotta. Hän on Suomen pitkäaikaisin presidentti. Nykyisen perustuslain mukaan kukaan ei voi olla presidenttinä näin kauan.
  (Ei: Yli 25 vuotta eli pisimpään Suomen historiassa presidenttinä olleen Urho Kekkosen jälkeen perustuslakia muutettiin siten, että kukaan ei voi olla presidenttinä näin kauan.)
 • Suosi suoraa sanajärjestystä:
  Vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan.
  (Ei: Henkilökohtaiseen avustajaan on mahdollisuus vammaisilla ihmisillä.)
 • Vältä tarpeettomia kieltomuotoja:
  Muista sammuttaa kynttilä.
  (Ei: Älä unohda sammuttaa kynttilää.)
 • Vältä lauseenvastikkeita:
  Tuomarin on kuultava kaikkia osapuolia, kun hän etsii tilanteeseen ratkaisua.
  (Ei: Ratkaisua etsittäessä tuomarin on kuultava kaikkia osapuolia.)
Julkaistu: