Teksti kokonaisuutena

Selkokirjoittajan täytyy kiinnittää huomiota siihen, millainen kokonaisuus tekstistä muodostuu. Kirjoittajan on mietittävä esimerkiksi sitä, kuinka paljon tekstissä on informaatiota ja onko näkökulma lukijan kannalta oikea. Kirjoittajan on myös mietittävä, puuttuuko selkotekstistä jotakin olennaista informaatiota tai jättääkö se liikaa lukijan pääteltäväksi.

Tekstin sisällön ja kokonaisuuden suunnittelu sellaiseksi, että se palvelee parhaiten selkolukijaa, on usein hyvän selkotekstin kirjoittamisessa vaikeinta.

Ohjeita

Alla olevaan luetteloon on koottu selkokielen yleisohjeista tärkeimpiä periaatteita, jotka koskevat tekstin kokonaisuuden selkokielistämistä:

  • Valitse tekstiin näkökulma, joka on lukijan kannalta kiinnostava.
  • Mieti, miten lisäät lukijan mielenkiintoa ja motivaatiota tarttua tekstiin.
  • Kiinnitä varsinkin tekstin alussa huomiota otsikointiin, jolla rakennat yhteyttä lukijaan.
  • Päätä, miten rajaat aihetta ja miten etenet asian käsittelyssä johdonmukaisesti.
  • Mieti, mitä sellaista tietoa lähtötekstistä puuttuu, mikä on aiheen ymmärtämisen kannalta olennaista.
  • Varo, ettei tekstiisi synny sisällöllisiä aukkoja.
  • Vältä lukijaa rasittavia viittauksia toisiin kohtiin tekstissä (viittauksia, joissa kerrataan aikaisemmin tekstissä sanottua, ei kuitenkaan kannata vältellä).
  • Kunnioita lukijaasi. Jos kirjoitat aikuiselle, käytä aikuisten kieltä.

Tekstinäytteitä

Seuraavat tekstinäytteet kertovat suomalaisesta progressiivisesta rockista. Toinen tekstinäyte on yleiskielinen ja toinen selkokielinen.

Yleiskielinen tekstinäyte:

Suosion hiipuminen

Vuonna 1974 tapahtui Suomessa jonkinlainen murros musiikissa – tarkemmin sanottuna juuri progressiivisessa rockissa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että esimerkiksi Hurriganesin saama suosio olisi tuhonnut progen. Kuten sanottua, se eli jatkuvasti tämänkin jälkeen, mutta progressiivinen rock siinä mielessä, miten se oli käsitelty 1970-luvun alkuvuosina, muuttui olennaisesti. Viimeinen isku 1970-luvun progelle oli punkin äkillinen suosio yhtyeiden, kuten Sex Pistols ja Pelle Miljoona, myötä. Kanervan (Timo, 2002) mukaan kaikki tapahtui ikään kuin yhdessä yössä: yhtäkkiä oli vain epähienoa ”digata progea”.

Taru Oksanen: Suomalainen progressiivinen Rock – synty ja kehitys vuosina 1967–1974. Tampere: Pop-lehti, 2004

Selkoversio:

Pieniä maailmanvalloituksia 1970-luvulla

1970-luvun puolivälin jälkeen
progressiivisesta rockista tuli äkillisesti
epämuodikasta musiikkia.
Sen soittajista tuli ”vanhoja pieruja”.
Punk tuli valloittamaan musiikin maailmaa.
Se pyyhkäisi monet vanhat rokkarit
unohduksiin ainakin hetkeksi,
jotkut jopa lopullisesti.

Petri Kiuttu: Selkeää suomi-rockia. Oppimateriaalikeskus Opike, 2010

Julkaistu: