Informoivat tekstit

Informoivien selkotekstien tavoitteena on tiedottaa lukijaa jostakin asiasta. Usein kyseessä on viranomaisteksti. Informoivia tekstejä ovat esimerkiksi hallinnolliset tekstit (päätökset, lomakkeet) tai säädöstekstit (lait ja asetukset). Informoivat selkotekstit voivat olla myös erilaisia esitteleviä tekstejä (oppaat, esitteet, toimintaohjeet). Myös selkokieliset tietokirjat kuuluvat informoiviin teksteihin.

Informoivien tekstien julkaisumuodot vaihtelevat. Osa julkaistaan painettuina oppaina,esitteinä tai kirjoina, osa verkossa. Informoivia selkotekstejä julkaistaan myös jonkin verran kuvasarjoina ja videoina.

Yhteenveto tekstilajiohjeista

Alla olevaan luetteloon on koottu keskeisiä tekstilajiohjeita informoivien selkotekstien kirjoittajille:

 • Järjestä tapaaminen lukijoiden kanssa, kun suunnittelet tekstiäsi.
 • Selvitä, millaisia ennakkotietoja lukijoilla on aiheesta ennestään. Arvioi informaation määrää suhteessa lukijoiden ennakkotietoihin.
 • Pohdi tarkkuutta, jolla ilmaiset numerotiedot ja erilaiset käsitteet.
 • Tutustu aihepiiriin lähtötekstiä laajemmin.
 • Huomioi tekstin laajuus, pituus ja julkaisumuoto.
 • Käytä sisällysluetteloa, jossa näkyvät vain pääotsikot.
 • Hyödynnä infografiikan mahdollisuudet ja visualisoi tekstin ydinkysymyksiä.
 • Kokeile lukijan puhuttelemista, tarinallisuutta, haastattelua ja dialogia,  uteliaisuutta herättäviä kysymyksiä ja väitteitä tai esimerkiksi tietolaatikoita,  videoita, animointia ja äänitukea.
 • Auta lukijaa erottamaan uusi ja tuttu tieto.
 • Tarkkaile velvoittavuuden kokonaissävyä ja varo opettavaisen sävyn korostumista. Anna suorat ohjeet käskymuodoilla.
 • Kerää tekstistä palautetta tekstistäsi selkolukijoilta ja selkotekstien kirjoittajilta.
 • Anna asiantuntijan tarkistaa teksti tarvittaessa.

Lisätietoa

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirja
Selkokieliset esitteet

Julkaistu: