Mediatekstit

Mediatekstien tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa tietystä aihepiiristä. Tyypillinen selkokielinen mediateksti on uutinen, joka voidaan julkaista painetussa uutislehdessä tai verkossa, radiossa tai televisiossa.

Selkokielinen mediateksti voi olla myös uutista laajempi teksti, jossa käsitellään jotakin tapahtumaa, ilmiötä, henkilöä tai teemaa (feature-tekstit). Osa teksteistä pyrkii vaikuttamaan lukijaan (mielipidetekstit) tai viihdyttämään häntä (pakinat).

Yhteenveto tekstilajiohjeista

Alla olevaan luetteloon on koottu joitakin olennaisimpia tekstilajiohjeita selkokielisten mediatekstien kirjoittajalle.

  • Pohdi, mikä on tekstisi viestinnällinen tarkoitus. Päätä, kirjoitatko uutista, feature-tekstiä vai jotakin muunlaista mediatekstiä
  • Ota huomioon julkaisukanava ja sen  vaatimat erityispiirteet.
  • Käytä hyväksi kertomuksellisuutta ja erilaisia havainnollistamisen keinoja.
  • Anna uutisaiheesta myös taustatietoja ja tarkennuksia ja ymmärtämistä helpottavia yleisiä tietoja, esimerkiksi paikkatietoja, jotka helpottavat maantieteellisen sijainnin hahmottamista.
  • Pohdi uutiskärjen ja taustatietojen antamisen suhdetta ja paikkaa. Rajoita uutisen informaatiomäärää siten, että uutiskärki erottuu taustatiedoista.
  • Varmista, että tekstin osat muodostavat loogisen kokonaisuuden.
  • Käytä hyväksesi mediatekstien erilaisia aloitustapoja.
  • Ilmaise mielipidetekstissä kannanotot selvästi ja kerro lähde.
  • Käytä repliikkejä. Selkokielistä myös repliikit.

Lisätietoa

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirja
Selkokieliset esitteet

Julkaistu: