Tekstin tarkistaminen ja palaute lukijoilta

Selkoteksti kirjoitetaan lukijalle, jolla on kielellisiä vaikeuksia. Siksi lukijoiden arvio ja heiltä saatu palaute tekstistä on olennaisen tärkeitä. Mitä lukija tai eri lukijaryhmät saavat tekstistä irti? Miten he arvioivat sen vaikeutta tai helppoutta?

Selkolukijoiden kokemukset teksteistä vaihtelevat. Palautteen keräämisessä on hyvä muistaa, että joidenkin lukijoiden on vaikea myöntää ymmärtämisen tai lukemisen vaikeuksia. Kannusta selkolukijoita etsimään tekstistä vaikeita kohtia. Korosta, että et testaa heidän osaamistaan, vaan he testaavat sinun tekstisi sopivuutta ja ymmärrettävyyttä.

Myös muiden selkokirjoittajien huomiot auttavat kirjoittajaa muokkaamaan tekstiään helpommaksi. Usein omalle tekstilleen sokeutuu eikä huomaa, jos siihen jää vaikeita ilmauksia tai teksti muuttuu sisällöltään aukkoiseksi.

Jos kirjoitat selkoversiota aiheesta, jonka asiantuntia et itse ole, anna selkoteksti tarkistettavaksi asiantuntijalle.  Esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvä teksti on hyvä tarkistuttaa lääketieteen asiantuntijalla, lainsäädäntöön liittyvä teksti taas oikeustieteen asiantuntijalla.

Asiantuntijan tarkistuksessa teksti saattaa muuttua vaikeammaksi. Keskustele asiantuntijan kanssa tekstin tarkoituksesta ja lukijoiden erityistarpeista, jotta kaikille sopiva ratkaisu löytyisi.

Ohjeita tekstin tarkistukseen:

  • Lue teksti ääneen ja korjaa sitä. Ääneen lukeminen paljastaa usein esimerkiksi tekstin sidosteisuuden ongelmat sekä liian pitkät virkkeet.
  • Anna teksti luettavaksi selkolukijoille ja pyydä palautetta heiltä.
  • Anna teksti luettavaksi toiselle selkokirjoittajalle.
  • Tarkistuta teksti asiantuntijalla tarvittaessa.

Lisää tietoa selkotekstin testaamisesta selkotekstien lukijoilla on Selkotekstin testaus -raportissa.

 

Julkaistu: