Yleisohjeet

Yleiset suomen kielen kirjoitusohjeet ja kielenhuollon suositukset ovat selkotekstin lähtökohta. Pidä huolta siitä, että tekstisi on kirjoitettu hyvällä suomen kielellä.

Hyvä selkokielinen teksti on kirjoitettu siten, että sen sisältö avautuu eri käyttäjäryhmille parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi on tärkeää, että kirjoittajalla on yhteys tekstin lukijoihin. Tutustu selkokieltä tarvitseviin lukijoihin ja keskustele heidän kanssaan tekstistäsi!

Selkotekstejä on monentasoisia. Osa selkoteksteistä on tarkoitettu lukijoille, joilla on hyvin heikko lukutaito. Näissä teksteissä tekstiä on usein vähän ja se on sekä rakenteiltaan että sanastoltaan hyvin yksinkertaista. Kuvia käytetään paljon tekstin sisältöjen tukemiseen. Osa selkoteksteistä on kielellisesti vaikeampia ja lähentyy jo helppoa yleiskieltä. Selkokirjoittajan on päätettävä, millaiselle lukijalle hän selkotekstinsä suuntaa.

Selkotekstejä voi kirjoittaa persoonallisella ja omaperäisellä tavalla. Joissakin tekstilajeissa, kuten kaunokirjallisuudessa, se on erityisen tärkeää. Kiinnitä huomiota tekstisi ilmaisutapaan ja pohdi sen innostavuutta.

Julkaistu: