Selkokielen tarve

Kuinka moni ihminen Suomessa tarvitsee selkokieltä? Selkokeskuksen uusimman tarvearvion (2014) mukaan selkokielen tarve on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Arvion pohjana ovat olleet erilaiset tilastotiedot (esimerkiksi erityisoppilaiden määrä, eri vammaisryhmien koot), kansainväliset vertailutiedot sekä 2000-luvun alusta lähtien myös lukutaitotutkimukset. Tarvearviossa ei ole otettu huomioon syksyllä 2015 muuttunutta pakolaistilannetta.

Puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee selkokieltä

Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa noin 430 000–650 000 henkilöä eli noin 8–12 % väestöstä. Heidän joukossaan on poikia ja miehiä jonkin verran enemmän kuin tyttöjä ja naisia, ja pieni osa heistä on mekaanisesti lukutaidottomia.

Tämän lisäksi selkokielestä on hyötyä tietyissä tilanteissa suuremmalle, noin 20–25 %:lle väestöstä (tällöin mukana ovat myös selkokielen tarvitsijat).

Selkokielen tarve vaihtelee eri ikäkausina:

  • lapset ja nuoret 8–12 %
  • työikäiset 6–10 %
  • yli 65-vuotiaat yli 15–20 %.

Selkokielen tarve kasvaa

Selkokielen tarve on kasvanut viime vuosina esimerkiksi seuraavista syistä:

  • Ikääntyviä ihmisiä yhä enemmän. Väestön ikääntyessä muistisairaudet yleistyvät. Vanhainkotiasumisen sijaan pyritään siihen, että ihmiset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Selkokielisille ohjeille ja muulle materiaalille tarvetta.
  • Maahanmuuttajien määrä kasvaa. Suomea opettelee toisena kielenä kasvava joukko aikuisia, joille selkokieli on hyvä tapa päästä sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä oppia suomen kieltä.
  • Erityisoppilaiden määrä kasvaa. Erityisoppilaissa on paljon henkilöitä, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia ja joille selkokieliset materiaalit voivat toimia hyvin esimerkiksi lukuintoa nostattamassa.

Lisätietoja

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 -raportti

Selkokielen tarvearvio 2014

Selkokielen kohderyhmät

 

Julkaistu: