Haavoittuva keskustelu

Haavoittuva keskustelu

Haavoittuva keskustelu – Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta

Keskustelun sujumiseen suhtaudutaan usein kuin itsestäänselvyyteen – kaikkihan osaavat puhua. Vai osaavatko? Yksityiskohtainen keskustelun analysointi paljastaa, että jopa arjen lyhyet juttutuokiot saattavat toisinaan johtaa yllättäviin ongelmiin.

Erityisen vaativia voivat olla tilanteet, joissa keskustelijat eivät ole kielellisesti samalla tasolla. Moni hoitoalan ammattilainen, opettaja ja ohjaaja kohtaa päivittäin vuorovaikutustilanteita, joissa yrityksistä huolimatta keskustelu kangertelee. Mistä nämä vaikeudet johtuvat? Miten ne näkyvät keskustelussa? Miten niistä selvitään?

Tässä kirjassa on kuusi keskustelunanalyyttista tutkimusta kielellisesti epäsymmetrisistä vuorovaikutustilanteista. Tarkasteltavina on keskusteluita, joihin osallistuu afaattisia, muistisairaita ja kehitysvammaisia henkilöitä, kielenoppijoita, Asperger-nuoria sekä änkyttävä lapsi.

Kirjoittajat tarkastelevat todellisia keskusteluaineistoja, joissa esille nousee keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa ajankohtaisia teemoja: Miten yhteisymmärrystä voidaan rakentaa tilanteissa, joissa keskustelijat eivät jaa samoja kielellisiä resursseja? Miten ymmärrysvaikeuksia ilmaistaan ja korjataan?

Kirjan liitteenä ovat myös selkokielisen vuorovaikutuksen ohjeet.

Kirjoittajat:

Leealaura Leskelä ja Camilla Lindholm

Kustantaja:

Kehitysvammaliitto ry. 2012

Kirja on myynnissä Selkokeskuksen verkkokaupassa.

Julkaistu: