Selkokieli – Saavutettavan kielen opas

Tuotekuva: Selkokieli - Saavutettavan kielen opas

Leealaura Leskelän Selkokieli – Saavutettavan kielen opas on uusin, laajin ja tarkin kuvaus selkokielestä ja kielellisestä saavutettavuudesta Suomessa. Teoksessa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin konkreettisin ohjein ja ilmiöitä monipuolisesti valottavin esimerkein.
Kieli on erottamaton osa saavutettavuutta. Jos kieleen ei kiinnitetä huomiota, jopa 650 000 ihmistä on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta kielellisten vaikeuksiensa vuoksi.  Selkokieli – Saavutettavan kielen opas asettaa selkokielen paikalleen saavutettavuuden kentällä.

Teoksessa syvennytään tekstin kokonaisrakenteeseen, sanastoon ja kielen rakenteisiin laajemmin kuin selkokielen aiemmissa teoriakirjoissa. Kirjoitusohjeiden punaisena lankana on uusin ja tarkin selkokielen kriteeristö, selkokielen mittari, joka kuvaa selkokielen perustasoa. Samalla luodaan katsaus perustasoa helpompaan ja vaikeampaan selkokieleen. Esitysasu ja kuvat ovat olennainen osa tekstiä: hyvin toteutettuna ne auttavat lukijaa hahmottamaan ja ymmärtämään tekstisisältöjä. Teoksessa esitellään myös visuaalisia keinoja, joilla selkojulkaisun luettavuutta voidaan parantaa.

Kirjoitusohjeet ovat olleet pohjana myös selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistuksessa. Ne tarjoavat tukea tilanteissa, joissa keskustelijoiden kielitaito ei ole tasavertainen ja heillä on vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Tässä teoksessa kieltä tarkastellaan laajasta näkökulmasta: millainen kieli suomen kieli on ja miksi selkokieltä tarvitaan.  Lisäksi mukana on käytännöllistä tietoa selkokielen edistämisestä Suomessa.

Kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Julkaistu: