Selkokirjoittajan tekstilajit

Selkokirjoittajan tekstilajit kansi

Hyvän selkotekstin lukeminen on helppoa, mutta sen kirjoittaminen voi olla vaikeaa. Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjassa selkotekstejä tarkastellaan ja ohjeistetaan ensimmäistä kertaa tekstilajeittain. Selkotekstien kirjoitusohjeita ja selkokielen teoriaa on Suomessa kehitetty 1980-luvulta saakka. Ohjeet ovat olleet yleisiä, kaikkiin selkoteksteihin soveltuvia. Tekstien erilaisten tavoitteiden vuoksi niiden ymmärrettävyyttä ja helppolukuisuutta on kuitenkin tarpeen ajatella laajemmin eri tekstilajien näkökulmasta.

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjassa on teoriatietoa eri tekstilajeista ja niiden eroista sekä runsaasti esimerkkejä erilaisista selkoteksteistä. Lähempään tarkasteluun otetaan selkokieliset mediatekstit, informatiiviset tekstit sekä kaunokirjalliset tekstit. Kokeneiden selkokirjoittajien kommenttipuheenvuorot valottavat kirjoitustyön arkea. Lukujen loppuun on koottu konkreettisia ohjeita ja suosituksia eri selkotekstilajien kirjoittajille. Tekstilajikohtaiset ohjeet täydentävät ja tarkentavat yleisiä selkokirjoitusohjeita.

Kirja on tarkoitettu kaikille selkokirjoittajille ja selkokielestä kiinnostuneille. Mukana ovat myös yleiset selkokirjoitusohjeet niille lukijoille, jotka eivät ole aiemmin kirjoittaneet selkotekstejä.

Kirjoittajat

FM Leealaura Leskelä on Selkosanomien ja LL-Bladetin päätoimittaja ja Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Hän on ollut mukana kehittämässä selkokieltä 1990-luvun lopulta lähtien.

FT Auli Kulkki-Nieminen toimii Tampereen yliopistossa suomen kielen lehtorina. Hän on väitellyt vuonna 2010 aiheesta Selkoistettu uutinen ja soveltanut selkokieleen tekstintutkimuksen menetelmiä.

Kustantaja

Kehitysvammaliitto ry., Opike 2015

Kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Julkaistu: