Viesti perille – Selko-opas kunnille

Kirjan ohjeet ja esimerkit opastavat, miten kunta voi soveltaa viestinnässään selkokieltä. Kunnissa asuu yhä enemmän kuntalaisia, joiden tavoittaminen on erityisen haastavaa kuntien viestinnälle. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden, ikäihmisten ja maahanmuuttajien joukossa. Selkokielinen viestintä on heitä varten.

Kirjoittajat

Pertti Rajala
Selkokirjailija, edistänyt aktiivisesti selkokielen kehitystä Suomessa 1980-luvulta asti, kirjoittanut mm.kymmeniä selkokirjoja.
Leealaura Leskelä
Selkokeskuksen kehittämispäällikkö, tutkinut erityisesti selkokieltä vuorovaikutuksessa.
Sami Älli
Kehitysvammaliiton Saavutettavuus-yksikön johtaja, aikaisemmin it-suunnittelijana Papunet-verkkopalveluyksikössä, kehittänyt mm. ohjeistoja selkokielisen verkkosivuston rakentamiseksi.
Ari Sainio
Kirjan toimittaja, Selkokeskuksen suunnittelija, toiminut selkokielen parissa 1990-luvulta lähtien,
ollut mukana kehittämässä selkokielen kirjoitusohjeita, kirjoittanut lukuisia selkokirjoja.

Kustantaja

KAKS, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2013.

Voit ladata teoksen tästä linkistä.

Julkaistu: